IGS
Lettertypes/grootte

Na een afwezigheid door ziekte, progressief het werk hervatten en dan ontslagen worden door je werkgever: het overkwam twee medewerkers van het crematorium Hofheide in Holsbeek. De raad van bestuur bleef ongevoelig voor de actie en steun vanuit de collega's.

De feiten gebeurden net voor de zomervakantie. Het is een waarschuwing om alert te blijven bij re-integratietrajecten.

Twee medewerkers van het onthaalteam van het crematorium Hofheide waren langere tijd afwezig wegens ziekte. Ze hervatten het werk via een re-integratietrejact met tijdelijke aanpassing van hun arbeidsprestaties. Voor één van hen lag de duur van de progressieve werkhervatting vast op vijf weken - een overbrugbare periode.

Half juni werden ze door de directie geroepen en kregen te horen dat deze overwoog de arbeidsovereenkomst te verbreken. De progressieve werkhervatting zou organisatorische problemen geven.

Op 6 juli kwam de raad van bestuur samen. Collega's, gesteund door ACOD en ACV, voerden een symbolische actie (zie foto's onderaan het artikel) en richtten zich in een open brief tot de leden van de raad. Deze bleven echter ongevoelig en beide medewerkers werden ontslagen met verbreking.

In een persmededeling reageren Dries Van Herrewegen, vaste gemachtigde ACOD LRB en Sven De Guise, secretaris ACV OD, bezorgd: 

Wij stellen ons hier zeer veel vragen bij. Een organisatie die zou moeten uitblinken in begrip voor moeilijke situaties, en die in moeilijke omstandigheden op empathische wijze dient te handelen, die nu zoiets doet? De beide ontslagen zijn ook niet te rijmen met de reden van het ontslag, met name de organisatorische problemen. Beide medewerkers hadden verschillende jaren ervaring, en die vervang je niet van de ene dag op de andere! Daarenboven was er voor één van beide medewerkers al een concrete einddatum voor de progressieve werkhervatting, namelijk over vijf weken. Maar toch heeft men gekozen om het contract te verbreken en maar liefst 27 weken loon te betalen als
verbrekingsvergoeding.

Daarenboven voorziet het personeelsstatuut van Hofheide zelfs in een verlof voor deeltijdse prestaties waarbij de medewerkers het recht hebben om hun prestaties te verminderen tot zelfs de helft van de normale tewerkstelling. Dat net dit gegeven nu een reden is om de mensen te ontslaan is ronduit waanzinnig!

Dat verschillende mandatarissen van lokale besturen zo’n beslissing nemen en niet inzetten op een volwaardig re-integratiebeleid maakt ons bang voor de toekomst van de andere medewerkers, zowel bij crematorium Hofheide als bij de aangesloten besturen!

Met het ontslag halveert de raad van bestuur met één pennentrek het onthaalteam van het crematorium.

 

Hofheide4 060722