IGS
Lettertypes/grootte

De regionale betogingen van 22 april 2022 waren het startschot van een reeks syndicale acties in de maanden april, mei en juni met als orgelpunt de grote betoging van 20 juni in Brussel waar de vakbonden maar liefst 80.000 mensen verenigden onder de gemeenschappelijke eis voor meer koopkracht en respect.

Ook vanuit de deelsector van de afvalintercommunales drukten we onze stempel op de acties door onze leden aan te sporen om deel te nemen. Deze mobilisatie legde ons geen windeieren. In diverse intercommunales werden er in de nasleep van deze ‘Hete Lente’ vol syndicale acties mooie sociale akkoorden gesloten met onder meer versterking van de koopkracht van de werknemers.

Een overzicht

Op 22 april waren er acties in verschillende steden in heel België. De sector ACOD LRB sloot zich aan bij de manifestatie in Antwerpen. Afvalintercommunale IGEAN speelde hier een thuismatch en was aanwezig met een mooie delegatie van militanten en leden in werkuniform. In een zeer gezellige en strijdvaardige sfeer werden ze versterkt door de delegaties van het Brabantse Ecowerf en het Kempense IOK.

Ook bij de kameraden van het Gentse IVAGO liet de actie van 22 april zich merken in de dienstverlening. Verder tekenden de collega’s van de stadsreinigingsdiensten Leuven, Brussel en Antwerpen present, met in de laatste twee steden een zeer goede opvolging van de staking. De Brusselse en Antwerpse stadsreinigingsdiensten kennen trouwens traditioneel een mooie opvolging bij acties en stakingen. Bij elke oproep kan ACOD op hen rekenen. 

Na de betoging in Antwerpen was Leuven aan de beurt met een militantenconcentratie op 13 mei. ACOD LRB zette minder in op die dag waardoor de impact op de dienstverlening minimaal was. Enkel vanwege Ecowerf waren lokale militanten aanwezig.

Op de nationale stakingsdag voor de openbare sector van 31 mei was de bijdrage vanwege de deelsector afval opnieuw onmiskenbaar. Vooral in Vlaams-Brabant liet deze zich voelen met stakers in vier van de vijf afvalintercommunales en een stakingspiket aan de poort van Interza. Vanwege Ecowerf namen net geen 60 leden deel aan de staking met een stevige impact op de dienstverlening tot gevolg. Bij Interza ging er van het operationeel personeel zelfs maar één werkwillige aan het werk.

Het zeer succesvolle stakingspiket bij Interza werd versterkt door delegaties van Ecowerf, Incovo en Intradura. Er was muziek en een gezellige barbecue, waar de meeste operationele Interza-personeelsleden aanwezig waren.  Wat zorgde voor een interessante uitwisseling tussen de arbeiders van de verschillende intercommunales. Het maakte de solidariteit enkel nog sterker.

Ten slotte was er de nationale betoging van 20 juni in Brussel. Delegaties van Intradura, Interza, IVAGO en IGEAN slaagden er ondanks de enorme mensenmassa in om elkaar te ontmoeten en samen het signaal voor meer koopkracht en respect luider te doen klinken.

Werk aan de winkel!

De opmerkzame lezer zal het reeds gemerkt hebben. IGEAN, IVAGO, Ecowerf, Interza,… het zijn steeds dezelfde namen die terug komen in dit artikel. Dit terwijl er maar liefst 24 afvalintercommunales in Vlaanderen zijn. Bij sommige collega’s is er nog werk aan de winkel om de syndicale kracht uit te bouwen. Net zoals het een constante inzet vraagt om sterk te blijven en te blijven groeien in de intercommunales waar we al sterk staan. Dergelijke inzet rendeert, zeker op de lange termijn.

Actie loont

Letterlijk en figuurlijk. In West-Brabant werden in de nasleep van de acties bij Interza, Incovo en Intradura nieuwe sociale akkoorden getekend. Deze voorzien directe en indirecte koopkrachtinjecties, betere anciënniteitsregelingen, werkdrukverlaging en communicatieve verbeteringen. Bovendien waren deze akkoorden voor een groot stuk geïnspireerd door het mooie sociaal akkoord dat eind 2021 werd afgesloten bij Ecowerf.

Natuurlijk zijn deze akkoorden ook het resultaat van goede onderhandelingen, syndicale initiatieven en de inzet van de actieve lokale delegaties die we de voorbije jaren uitbouwden. Maar het helpt wanneer het bestuur effectief vaststelt dat de ordewoorden van de vakbond gedragen zijn. De acties waren terecht gericht tegen de hogere overheid, maar de lokale problematiek werd zeker ook benoemd en dat zal de besturen niet ontgaan zijn.

Samen bouwen we verder en samen kunnen we alleen maar groeien en nog sterker worden.

Piket 31 mei 2020

Betoging 20 juni 2022