Foto: Danny De Vylder via Unsplash

Zorg
Lettertypes/grootte

Een belangrijk onderdeel van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) voor de non- en social-profit is de implementatie van het IFIC-model. Wat is IFIC? Hoe gebeurt de implementatie? Wat betekent het voor mij als personeelslid in de sector? Dit artikel geeft je meer info over het IFIC-model in het algemeen, zijn methodiek en de timing van de uitrol in de verschillende deelsectoren. 

Opgelet: over de toepassing in jouw sector en concrete uitwerking voor jouw functie krijg je alle info via je werkgever en syndicale afvaardiging eens de uitrol gebeurt. 

Wie of wat is IFIC?

De afkorting staat voor Instituut voor Functieclassificatie - Institut de Classification de fonction.
Als organisatie is IFIC een vzw die ondersteuning biedt om in de zorg, non- en socialprofit een systeem van functieclassificatie in te voeren met gekoppeld loonsysteem. 
Deze ondersteuning gebeurt op drie terreinen:

 • Uitwerken van een functieclassificatie
 • Uitvoeren van loonstudies
 • Ondersteunen bij de invoering van een nieuwe functieclassificatie

Meer info

IFIC vzw biedt een model aan als basis dat op maat aanpasbaar is naargelang de deelsector. Daarom spreken we van het IFIC-model.

Waarom een functieclassificatie?

Functies en de daaraan gekoppelde verloning zijn vaak verbonden met opleiding, diploma's en getuigschriften. Bij een functieclassificatie kijkt men breder, ook naar concrete taken en bepaalde competenties. Uiteraard horen daar opleidingen, diploma's en getuigschriften bij als die vereist zijn om een taak uit te voeren. 

Bij de weging van de functies gaat het IFIC-model kijken naar:

 • Kennis en kunde
 • Leidinggeven
 • Communicatie
 • Probleemoplossing
 • Verantwoordelijkheid
 • Omgevingsfactoren

Welke stappen zijn nodig om IFIC in te voeren?

Bij de uitrol begeleidt IFIC vzw de volgende stappen:

 • Inventaris opmaken van alle bestaande functies
 • Selectie bepalen van de kernfuncties
 • Opmaak van grondige functiebeschrijvingen
 • Weging van elke functie
 • Classificatie bepalen van de functies (ten opzichte van elkaar)
 • Implementatie: toewijzen van een functie aan elke medewerker met daaraan gekoppeld loon. Beroep aantekenen is mogelijk.
 • Onderhoudsprocedure om functies in de toekomst waar nodig te actualiseren

Meer info

De stappen gebeuren met toetsing door een technische werkgroep en afstemming binnen een stuurgroep met de sociale partners.
Het proces volgt de regels van het sociaal overleg.

Het is duidelijk dat deze stappen de nodige tijd vragen. Daarom gebeurt de uitrol gefaseerd voor VIA6.
De federale ziekenhuissector is al meer vertrouwd met IFIC.

Timing 

 • Geregionaliseerde zorgsectoren: uitrol 2022
 • Klassieke VIA-sectoren: uitrol 2023

Koopkracht

De invoering van het IFIC-model valt onder de koopkrachtmaatregelen van VIA6. Voor de betrokken publieke deelsectoren zal IFIC op termijn de salarisschalen van Kelchtermans vervangen.

Voor de koopkrachtmaatregelen stelt de Vlaamse regering een budget ter beschikking van:

 • 6% van de loonmassa voor de geregionaliseerde zorgsectoren
 • 4,5% van de loonmassa voor de klassieke VIA-sectoren.

Het gaat dus niet om een lineaire loonsverhoging. Het verschil in het loonzakje hangt af van de concrete uitwerking van het IFIC-model voor elke functie. 

In afwachting van de uitrol van IFIC zijn er andere koopkrachtmaatregelen:

 • verhoging van de eindejaarspremie vanaf 2020 = reeds toegekende koopkrachtmaatregel voor iedereen + 1,1%
 • vanaf 2021 bijkomende koopkrachtmaatregelen zolang IFIC niet rond is 

pdf 20210511 Pamflet VIA6 (250 KB)