Zorg
Lettertypes/grootte

Brief aan de ACOD-leden van Ziekenhuis Netwerk Antwerpen

Beste kameraden,

Zoals jullie al gemerkt en gehoord zullen hebben, zijn de persoonlijke campagnes voor de sociale verkiezingen vandaag van start gegaan.

Als entiteitsvoorzitter binnen ZNA ben ik trots en blij u kandidatenlijsten voor te stellen in alle geledingen van ons bedrijf.

Lijsten die een gezonde mix zijn van enerzijds kandidaten die zich al jaren inzetten binnen de bestaande overlegorganen , en anderzijds nieuwe kandidaten die onze hoop voor de toekomst zijn. 

Gezien de Covid-19 pandemie zullen de rondgangen van onze kandidaten op de verschillende sites, logischerwijze niet kunnen doorgaan. Ze zoeken andere originele manieren om zich kenbaar te maken.

Maar wat zeer belangrijk is, is dat ze zich als TEAM profileren. Binnen dit TEAM zijn alle afdelingen van ons bedrijf vertegenwoordigd, van ARBEIDERS , JONGEREN, BEDIENDEN tot en met het KADER.

Het is zeer belangrijk om uw stem uit te brengen en ze ook te laten horen.

Alle stemgerechtigden, al dan niet aangesloten bij een vakorganisatie, hebben een oproepingsbrief ontvangen.

Statutaire werknemers niet. Zij mogen niet gaan stemmen omdat voor hen een andere regeling geldt. Wil dit zeggen dat de verkiezingen voor hen niet belangrijk zijn??? ABSOLUUT NIET.

Binnen het sociaal overleg bij ZNA gelden er bijzondere regels. Zo zijn de statutaire werknemers via een coöptatie ook vertegenwoordigd binnen de verschillende overlegorganen. Het aantal vertegenwoordigers is rechtstreeks aan de uitslag van de verkiezingen gelinkt.

Dus, ze hebben er alle belang bij de ons goedgezinde kiezers aan te zetten om hun stem uit te brengen en de kandidaten te steunen.

Herman D’Ardenne
Voorzitter entiteit ABVV-ZNA

Download  pdf Brief ZNA sociale verkiezingen 2020 (106 KB)