Zorg
Lettertypes/grootte

Goed nieuws voor collega's met kinderwens in AZ Sint Jan

Het beleid rond moederschapsbescherming verandert vanaf 15 januari 2019.

De ACOD juicht dit gewijzigd beleid binnen AZ Sint-Jan toe. Absolute bescherming van het ongeboren kind is altijd het uitgangspunt van onze vakorganisatie geweest.

Door alle herstructureringen van diensten, de kortere verblijfsduur van patiënten, het stijgend aantal infectieziekten, e.a was het bijna onmogelijk geworden om risico-analyses rond moederschapsbescherming voor bepaalde diensten te maken. Het was dus echt noodzakelijk om het beleid daaromtrent te herzien. 
 
 Door jarenlange besparingen creëerde het zienhuis wat financiële ruimte om in deze materie een ander beleid te voeren.
 
Tot slot is er wel nog een keerzijde aan deze medaille: vervanging van verwijderde zwangere personeelsleden gebeurt niet altijd. De ACOD zal er zeker en vast op toezien dat op alle diensten de minimumbezetting gegarandeerd blijft.
 
De nieuwe regeling geldt voor het personeel zorg zoals verpleegkundigen, zorgkundigen, logistiek medewerksters met patiëntencontact, bepaalde paramedici zoals kinesisten en laboratoriummedewerksters campus Brugge.

Van zodra de zwangerschap gekend is, zal het personeelslid in zwangerschapverlof geplaatst worden. Dit verlof kan eventueel verlengd worden met borstvoedingsverlof.