Zorg
Lettertypes/grootte

De besparingsdrang in de zorg scheert hoge toppen!

 

We hebben begrip dat er in budgettair moeilijke tijden, waarbij de hogere overheden snoeien in de middelen voor gezondheidszorg, lastige keuzes moeten gemaakt worden.
Zorginnovatie en accreditatie staan blijkbaar hoog op de shortlist van prioriteiten binnen de directies in ziekenhuizen.
Welke meerwaarde brengt dit op de werkvoer en wat moet het gelag kosten?
ACOD zocht het voor je uit!
Kostprijs accreditatie 

Uit een recente studie aan de universiteit Gent * leren we dat een algemeen ziekenhuis binnen het Vlaamse zorglandschap gemiddeld € 1.509.000 investeert om een accreditatielabel te behalen.

Dit bedrag bestaat voor 66% uit bijkomende personeelskosten (begeleiding accreditatietraject, opsporen en bijstellen tracers, produceren intern promotiemateriaal, …).
Uitgerekend per erkend bed zal een algemeen ziekenhuis gemiddeld € 3.125 investeren voor het behalen van een accreditatielabel. (Grote ziekenhuizen (> 800 bedden) investeren gemiddeld 2.408 EUR/erkend bed.)
Voor wie het eens wil na rekenen, bijvoorbeeld het AZ Sint Jan in Brugge beschikt over 1200 tal erkende bedden over de 3 campussen.
Wat we bedoelen: accreditatie kost handenvol geld, dat volgens ons weinig tot geen meerwaarde biedt aan de patiëntenzorg!!

Het type accreditatie speelt ook een rol. Zo steekt de Amerikaanse JCI accreditatie er met kop en schouders boven wat prijs betreft, zo’n 18´% duurder dan de directe Europese concurrent, de Nederlandse NIAZ accreditatie.
We kunnen enkel hopen dat het AZ Sint Jan bij de keuze van het type accreditatie een grondige kostenraming liet uitvoeren die het prijsverschil verantwoordt.

We voelen allemaal de toegenomen werkdruk door de extra administratieve taken en bijkomstige procedures die gevolgd dienen te worden. Dit soms tot het absurde toe.
Allemaal voor de hogere zaak, de betere patiëntenzorg?

Wel … Neen.

Nut accreditatie

Geen enkele studie kan voldoende wetenschappelijk aantonen dat accreditatie effectief de kwaliteit van de zorg verbetert.
Het optimaliseren van de veiligheidscultuur zou even goed of beter kunnen met interne en goedkopere initiatieven rond patiënten identificatie, medicatietoediening, ect.
Procedures aangepast aan de werking en geen werking afgestemd op de procedures.

De vrijgekomen middelen zouden geïnvesteerd kunnen worden in extra personeel binnen de zorg, bij de schoonmaak, het paramedisch personeel,…
Minder prestigieuze initiatieven waarvan wel bewezen is dat ze de kwaliteit van zorg en personeelstevredenheid tot een hoger niveau brengen!

Recent noteren we binnen Europa ook een tegenbeweging, met name in Denemarken. Deense ziekenhuizen moesten zich tot voor kort verplicht
accrediteren. In 2015 besliste de Deense minister van volksgezondheid echter dat publieke Deense ziekenhuizen die een kwaliteitsaccreditatie hebben, deze niet meer hoeven te hernieuwen.

Het feit is dat een euro maar één keer kan uitgegeven worden. Keuzes moeten gemaakt worden.... 

Hou onze communicatiekanalen in de gaten want ACOD blijft jullie informeren!

Samen sterk!!

*Bron: ACCREDITATIE IN ZIEKENHUIZEN VANUIT
FINANCIEEL OOGPUNT
Literatuurstudie + empirisch onderzoek naar de kostprijs van
accreditatie in Vlaamse ziekenhuizen
Masterproef voorgelegd tot het behalen van de graad van
Master of Science in het management en beleid van de gezondheidszorg
Door Anneleen Ally
Promotor: Prof.dr. Dominique Vandijck