Uncategorised
Lettertypes/grootte

Mensen, mensen, mensen....!

 

Inleiding

"Jobs, jobs, jobs!!!", de mantra van de vorige federale regering is meteen ook de mantra van de nieuwe Vlaamse regering.

Daar passen we voor. Een veel betere mantra is: "Mensen, mensen, mensen!!!". Een mantra die mensen centraal stelt in plaats van de (markt)economie, want het welzijn van velen gaat boven het welzijn van enkelen.

Startnota

De ACOD was niet te spreken over de startnota van ex-formateur De Wever. De N-VA van De Wever wil een nieuwe Vlaamse trots invoeren. Vlaanderen boven! Make Flanders great again! Maar welk Vlaanderen? Wat was de hoofdgedachte en wat waren de knelpunten om dit te realiseren? Wat stond er in die beruchte nota?

Wie hem las kwam op het eerste gezicht weinig zaken tegen waar een weldenkend mens tegen zou kunnen zijn. Wie er echter met de luizenkam doorging, vond al snel zaken die niet zo koosjer waren. De nota plezierde vooral ondernemend en welstellend Vlaanderen. Toch beweerde N-VA dat ze ook sociaal en solidair is, en dat ze niemand in de kou wil laten staan. Althans wie het verdient tenminste... 

Regeerakkoord

Minister-president Jan Jambon heeft nu van die nota een regeerakkoord gemaakt, en dat leest als een waar horrorverhaal. "Back with a vengeance" (vert. Terug met wraak). Wat nog een beetje sociaal was tijdens de vorige regering, moet op de schop.

Gelijke kansenonderwijs

Neem bijvoorbeeld het gelijke kansenonderwijs. Niet alleen waren alle onderwijskoepels het erover eens dat onderwijs één van de belangrijkste hefbomen is om uit de armoede te ontsnappen, ook de vorige Vlaamse regering nam maatregelen in die zin tot het N-VA zijn veto uitsprak over de plannen van minister Crevits. Het nieuwe woord is "excelleren". "Uitblinken" in het goed Nederlands, het uithangbord van een elitaire wereldvisie. Alleen wie de middelen heeft, zal uitblinken en aan de top geraken.

Armoedebeleid

Ook wat niet in het plaatje past, wordt zonder schroom genegeerd of weggetoverd. Ondanks alle lofredes en hoeraberichten (in de zuiverste fake-news-stijl) over het armoedebeleid van Homans (of was het armoedig beleid?) lopen volgens de cijfers van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, één op de tien Vlamingen het risico in de armoede te verzeilen. Dit zijn 680 000 mensen in Vlaanderen die onder of tegen de armoedegrens zitten! Eén kind op zeven in Vlaanderen wordt in een gezin geboren waar armoede de norm is. Hoe gaat de nieuwe Vlaamse regering dit aanpakken?

Als een volleerde Harry Potter tovert de N-VA de armoede weg: gewoon de definitie van armoede veranderen en iedereen is gelukkig. De miserie achter de cijfers blijft natuurlijk even groot, en zal in omvang nog toenemen. Als zoenoffer voor het Vlaams Blok wordt de Sociale Zekerheid voorwaardelijk gemaakt, als je niet voldoet aan de criteria die deze rechtse regering opstelde (= Sociale Onzekerheid). Vooral mensen die om god weet welke reden in Vlaanderen zijn beland om een nieuw leven op te bouwen, zullen de kop van jut zijn. Ze worden de toegang tot de meest rudimentaire sociale voorzieningen ontzegd. Zo creëert men bewust een nieuwe onderlaag in Vlaanderen die willens nillens op zoek moet naar 'hamburgerjobs' met een onvoldoend inkomen om uit de financiële problemen te geraken. Daarboven komen nog dan nog de hoge facturen voor energie en huur bij. Arm Vlaanderen! In de meest letterlijke betekenis. De ontmanteling van de OCMW's om hun wettelijke verplichting te omzeilen (zie art.1 OCMW-wet) was meer dan alleen een besparingsmaatregel, zoals ook de digitalisering van de VDAB (computer says no). Met deze en nog andere maatregelen wil deze regering zelfs Vlaamse arbeiders 'back tot the dark ages' in plaats van 'back to the future' brengen. En dit met het kille verwijt van gebrek aan eigen verantwoordelijkheid. Zo hoeft de regering zelfs geen empathie en menselijkheid te tonen - eigen schuld, dikke bult - en af en toe wat kruimels te gooien als teken van cynische liefdadigheid.