Actueel
Lettertypes/grootte

Met het arrest van 18 januari 2024 van het Hof van Justitie van de Europese Unie is er duidelijkheid gekomen over het al dan niet uitbetalen van niet-opgenomen vakantiedagen bij uitdiensttreding.

Aanleiding was de klacht van een voormalig personeelslid van de gemeente Copertino in Italië met verzoek niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen. De persoon in kwestie nam ontslag om met vervroegd pensioen te gaan. De gemeente weigerde de dagen uit te betalen.

Oordeel van het Hof

Volgens het Hof is de wijze waarop het dienstverband is beëindigd irrelevant. Het maakt niet uit of iemand ontslag kreeg of ontslag nam.

Indien het personeelslid niet in staat was om de vakantiedagen op te nemen heeft deze recht op uitbetaling.

Uitzondering: de werkgever kan aantonen dat het personeelslid wél in de mogelijkheid was om de vakantiedagen op te nemen, heeft daarvoor de kansen gegeven, maar het personeelslid heeft zelf gekozen de dagen niet meer op te nemen.

Meer info lees je in de Tribune van maart 2024.