Actueel
Lettertypes/grootte

Het gemeenschappelijk vakbondsfront trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen het ontslagdecreet voor lokale besturen*. Opvallend is dat verschillende individuele personeelsleden zich aansluiten bij de vakbonden en zich eveneens opstellen als verzoekende partij in het beroepschrift. De individuele verzoekers vormen een mooie staalkaart van de personeelsleden van de lokale sector.

De vakbonden zijn duidelijk niet alleen in hun verzet tegen het ontslagdecreet van statutaire ambtenaren in de lokale besturen. Willy Van Den Berge van ACOD LRB, verklaart dit nader: “Dit ontslagdecreet is een kaakslag voor de democratie en de onafhankelijkheid van de ambtenaar. Het raakt de lokale sector in het hart. De individuele verzoekers maken duidelijk dat iedereen zich zorgen maakt: van hoog tot laag en in alle sectoren binnen provinciale en lokale besturen vreest men voor de gevolgen van dit ontslagdecreet.” 

De voornaamste reden voor de opstart van deze procedure is de aanslag op de onafhankelijkheid van de ambtenaar. “Ambtenaren moeten beschermd worden tegen alle vormen van politieke willekeur of politiek misbruik. Ze moeten ten dienste staan van de bevolking en niet van de burgemeester of schepenen. Door dit ontslagdecreet zal geen enkele ambtenaar nog durven reageren tegen politici die misbruik willen maken van hun macht,” aldus Nathalie Hiel van ACV OD. 

“De Vlaamse regering heeft een andere agenda dan het algemeen belang. Ze willen het gemakkelijk maken voor hun lokale verkozenen om zich te ontdoen van plichtsbewuste ambtenaren. We stellen nu al vast dat de algemeen directeur en de financieel directeur (de vroegere secretarissen en ontvangers) erg geviseerd worden. Zij zijn de eerste bewakers van het algemeen belang en van de onafhankelijke dienstverlening. Zij staan in de weg van de mogelijke vriendjespolitiek van lokale verkozenen en vrezen terecht allerlei ontslagen. Een fatsoenlijke motivering is niet meer nodig, want eenmaal ontslagen is de beslissing onomkeerbaar in tegenstelling tot de vroegere procedure,” stelt Christel Demerlier van VSOA LRB. 

De vakbonden zien nog meer problemen: “Door dit ontslagdecreet staat de poort open voor allerlei privatiseringen of voor de afschaffing van de provinciale bevoegdheden. Vroeger moest men nog een oplossing zoeken voor de op een zijspoor geplaatste statutaire personeelsleden. In de toekomst zullen deze ambtenaren vlotjes op straat gezet worden wegens reorganisatie. 

Het ergste is dat de lokale sector terug gekatapulteerd wordt naar een periode waarin de burgemeester en de schepenen alles te zeggen hadden, zonder rekening te houden met de wet of het algemeen belang. Zal de stedenbouwkundig ambtenaar de politieke druk kunnen weerstaan van een mandataris die toevallig ook in de immobiliënwereld belangen heeft? 

Op lange termijn is dit nefast voor de lokale democratie en de lokale dienstverlening. Vooral de bevolking zal de dupe zijn van dit ontslagdecreet.” 

Nog vragen over dit persbericht?

Neem dan contact op met:

ACOD LRB – Willy Van Den Berge, federaal secretaris ACOD LRB – 0473 97 00 60

ACV Openbare Diensten – Nathalie Hiel, nationaal secretaris ACV-OD – 0479 20 84 05

VSOA LRB – Christel Demerlier, voorzitter regio Vlaanderen – 0473 83 70 80

*Het decreet van 16 juni 2023“tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 oktober 2005 en het decreet van 22 december 2007 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid”.