Actueel
Lettertypes/grootte

Sinds 1978 bundelen vakbonden uit de publieke sector in heel Europa hun krachten. Naar aanleiding van het 45-jarig bestaan publiceerde EPSU een nieuwsbrief. Lees hier de vertaling.

Dit jaar vieren wij het 45-jarige bestaan van onze Federatie en haar vele successen. Er is veel in positieve zin veranderd dankzij de strijd van de vakbonden in de publieke sector. Meer specifiek hebben we gestreden en strijden we nog steeds voor vrouwenrechten en tegen discriminatie van de LGTB+-gemeenschappen. Dit heeft geholpen om tot een fundamentele verandering te komen in onze samenleving, maar we zien dat deze verworvenheden onder druk staan door extreemrechts.

We zijn erin geslaagd om de rechten van werknemers te versterken en veel meer werknemers uit de publieke sector genieten syndicale rechten dan in 1978. We moeten echter alert blijven omdat deze rechten onder druk staan – zoals in de UK waar we de strijd van de vakbonden steunen tegen de minimale dienstverlening. Vakbonden in de publieke sector hebben over de vele sectoren heen gevochten voor loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden, realiseerden beter jaarlijks of ander verlof, kortere werktijd en meer democratie op de werkvloer. Dit is een continue strijd en we moeten klaar staan om te reageren tegen regeringen en werkgevers die deze verworvenheden willen afpakken. Wij doen dit nu door de Franse vakbonden te steunen in hun recente grote mobilisatie (6 april) tegen de pensioenhervorming die werknemers werd opgelegd door een regering met buitengewone volmachten om een stemming in het parlement te vermijden.

Een geschiedenis om trots op te zijn, betekent ook vooruit kijken en de toekomstige uitdagingen aangaan. Reeds lang zien we de klimaatverandering als kritiek punt voor de toekomstige generaties. Dit aanpakken zal cruciaal zijn in het gevecht voor een voor iedereen eerlijke transitie. Op dezelfde wijze moeten we waakzaam zijn tegenover het gebruik van digitale technologieën en hun impact op publieke diensten, hun personeel en de samenleving. Op ons komende congres in juni 2024 zullen we de aanpak van heel wat van deze thema’s uitwerken, hoe we de syndicale rechten kunnen verbeteren en de agenda opstellen voor loon- en arbeidsvoorwaarden. Syndicale macht opbouwen door het organiseren van nieuwe leden en het verzekeren van de stem van werknemers in de publieke sector zullen centraal staan op het congres. Sterke vakbonden en een sterke Federatie zullen het verschil maken voor werknemers, nu en in de toekomst. Wij maken dit mogelijk.

Meer info op epsu.org