Actueel
Lettertypes/grootte

Het wordt tijd dat werknemers gehoord worden.

ACOD LRB sluit zich aan bij de Algemene Staking van 9 november

INTERPROFESSIONEEL

Het ABVV vraagt om de koopkracht van de werknemers te versterken. Van de regering(en) verwachten we concrete maatregelen opdat de gezinnen de energiefactuur kunnen betalen.

De loonnormwet moet dringend aangepast worden in het voordeel van werknemers.

Een imperatieve loonmarge van 0,0% is voor ons ONAANVAARDBAAR.

Tegelijk zien we dat werkgevers de aanval inzetten op de automatische loonindexering. Dat getuigt van een ongezien cynisme, wanneer sommige gezinnen moeten kiezen tussen verwarming of boodschappen. Voor de vakbonden is één ding klaar en duidelijk: aan de index wordt NIET geraakt.

INTERPROFESSIONELE STAKING OP 9 NOVEMBER 2022

  • Voor échte loonsverhogingen voor 2023-2024. Weg met de norm van 0%!
  • Voor het behoud van de automatische loonindexering. Dit is NIET onderhandelbaar!
  • Voor een blokkering van de energieprijzen, om de inflatie af te remmen!
  • Voor een belasting op overwinsten om onze energiefactuur te verlagen!

Het is tijd dat de werknemers gehoord worden!

Jouw ACOD-afgevaardigde of lokale afdeling informeert je over de praktische afspraken. 

SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN

Ook wij worden niet gehoord! De Vlaamse Regering heeft bij de onderhandelingen over de nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling voor gemeenten, OCMW’s en provincies op geen enkel fundamenteel punt rekening gehouden met de standpunten van de vakbonden.

De sector stevent af op een volledige deregulering en grote onderlinge concurrentie.

De loonschalen worden geschrapt uit de overkoepelende Vlaamse rechtspositie. Het compromisvoorstel tussen werkgevers en werknemers, om toch minima– en maxima loonschalen per functie vast te leggen, gooit de Vlaamse Regering in de prullenmand.
De werkgevers laten begaan…

Bij politie komt men terug op het Sectoraal Akkoord. Bij brandweer voeren we dovemansgesprekken.
In de zorg wordt opnieuw bespaard… En dan hebben we het nog niet over alle besparingen in lokale besturen die zullen volgen…

Zo kan het niet verder

  • Een volledige bevolking draait op voor de winsthonger van enkelen.
  • Essentiële beroepen krijgen nog steeds niet de erkenning en het respect dat ze verdienen.
  • De werkende bevolking en de publieke diensten doen in crisissen de samenleving draaien, maar krijgen daarna steeds weer de rekening.
  • Lokale ambtenaren worden speelbal van de politiek.

Dat is niet de samenleving waar ACOD LRB voor kiest.

Alleen een solidaire maatschappij heeft toekomst en biedt hoop aan de jongere generatie.
Dat leert ons het verleden en geldt nog steeds vandaag.

Dowload  pdf 20221109 Pamflet def (384 KB)

Lees ook Handen af van onze index!