Actueel
Lettertypes/grootte

23 juni is internationale dag van de openbare diensten!

Beste afgevaardigde, beste lid, beste ambtenaar,

Binnen de Verenigde Naties staat 23 juni in het kader van het belang van openbare dienstverlening voor de maatschappij, wordt erkenning gegeven aan het werk van ambtenaren en worden jongeren aangemoedigd een loopbaan in de openbare sector na te streven.

Niemand kan ontkennen dat in België de ambtenaren ervoor gezorgd hebben, op verschillende ogenblikken en zeker in de recente geschiedenis, dat tijdens momenten van crisis (bankencrisis, tergend moeizame regeringsvormingen, Coronacrisis) de burgers konden blijven rekenen op de continuïteit van de openbare diensten, die voor hen dagelijks van essentieel belang zijn.

Als ACOD Lokale en Regionale Besturen vinden wij het zeer belangrijk om jullie, onze afgevaardigden en leden, te bedanken voor jullie inzet, elke dag opnieuw en dit ondanks de moeilijke omstandigheden waarin wij meer en meer ons werk moeten doen.

Jullie verdienen volgens ons elk op zich, elke dag weer, een pluim voor jullie inzet en het goede werk dat jullie telkens weer leveren !!

 

 hoed pluim lrb