Actueel
Lettertypes/grootte

In België verwacht je niet direct dat vakbondsmensen als criminelen voor de rechtbank worden gedaagd en geïntimideerd. Dat hoort niet thuis in een land dat zich beroept op een democratisch bestuur. Toch loopt er momenteel een proces in Antwerpen tegen twee ABVV-militanten voor het deelnemen aan de actie van 24 juni 2016.

De vakbonden organiseerden heel wat protestacties tegen de regeringspolitiek en besparingen van de regering-Michel. Zo mobiliseerde het ABVV haar militanten en leden op 24 juni 2016 voor een nationale 24-urenstaking. Vakbondsmilitanten trokken daarbij zoals vaker naar de Scheldelaan in het havengebied om pamfletten uit de delen. In overleg met de politie zorgt de vakbond normaal dat dergelijke acties veilig en ordelijk verlopen. Maar die dag werden ze verrast door een groot machtsvertoon van de politie. Bruno Verlaeckt, voorzitter van het ABVV Antwerpen en ABVV-militant Tom Devoght werden opgepakt. Nu, twee jaar later worden ze voor de correctionele rechtbank gedaagd. 

Recht om actie te voeren onder druk

Het openbaar ministerie klaagt beide ABVV-militanten aan voor het verstoren van het verkeer met kwaadwillig opzet. Men vraagt geen zware straffen, maar een beperkte voorwaardelijke straf die 'preventief' bedoeld is. Hiermee geeft het openbaar ministerie zelf aan dat het hen niet gaat om feiten van 24 juni 2016, maar om deze zaak als precedent te gebruiken tegen al wie in de toekomst nog actie wil voeren. 

De verdediging stelt dat verkeerswetgeving een ondergeschikte wetgeving is tegenover democratische en grondwettelijke rechten. Er is ook geen sprake van kwaadwilligheid. Integendeel. Tijdens acties zet elke militant zich in om alles veilig en ordelijk te doen verlopen.

Grote solidariteit met de beklaagden

Op de eerste zitting - vrijdag 13 april 2018 - kwamen honderden vakbondsmilitanten naar het gerechtsgebouw in Antwerpen op Bruno en Tom te steunen. De rechtzaal was veel te klein voor al dat volk.

Op 15 juni 2018 hield de verdediging haar pleidooien. Bijna duizend militanten kwamen uit alle hoeken van het land naar Antwerpen. Ook ACV- en ACLVB-collega's waren aanwezig. 
Na de zitting die tot 13u duurde zei Jos Van der Velpen, één van de drie advocaten, dat de verdediging de volledige vrijspraak eist. Dit is het enige aanvaardbare vonnis dat geen afbreuk doet aan het recht om actie te voeren. Dit recht is niet enkel belangrijk voor vakbondsmilitanten, maar ook voor andere activisten en organisaties uit het middenveld.

Vrijdag 29 juni 2018 wordt de uitspraak verwacht.
Militanten verzamelen vanaf 8u30 aan het Justitiepaleis, Bolivarplaats 20, Antwerpen

Aanval op meerdere fronten

Dit proces is niet de enige aanval op democratische rechten. Ook in Luik werden militanten geïntimideerd.
Ondertussen probeert de regering het stakingsrecht af te kalven met o.a. de invoering van een minimale dienstverlening in de gevangenissen.

Ter verdediging van onze democratische rechten bracht het ABVV op 28 juni 2018 duizend militanten bij elkaar.

Uit het persbericht: "Voor het ABVV zijn syndicale rechten en vrijheden, maar ook de capaciteit om verontwaardigd te zijn, om collectieve acties te voeren en om te betogen, onlosmakelijk verbonden met de correcte en rechtvaardige werking van een democratie. Helaas moeten wij vaststellen dat deze vrijehden in de loop van de jaren steeds weer en steeds meer werden aangetast en ontwricht."