Senioren
Lettertypes/grootte

De rust- en overlevingspensioenen van ambtenaren kennen het principe van ‘perequatie’. Wanneer lonen van actieve ambtenaren stijgen, wordt deze stijging ook toegepast op de pensioenen. De pensioenhervorming van de regering Vivaldi beperkt de perequatie vanaf 1 januari 2025.

De totale kost voor rust- en overlevingspensioenen voor ambtenaren mag door de perequatie jaarlijks niet meer dan 0,3 % stijgen of 0,6 % voor elke 2-jaarlijkse perequatieperiode.

Meer info over de perequatie van ambtenarenpensioenen