Senioren
Lettertypes/grootte

Boodschap van onze senioren:

De senioren van ACOD/LRB/Antwerpen, Kempen, Mechelen, onder wie meerderen tijdens hun actieve loopbaan ook verzorgende en verplegende taken hebben uitgeoefend, begrijpen hoe nijpend de situatie op dit moment moet zijn in de hospitalen, rusthuizen, thuiszorg en andere verzorgingsinstellingen. Wijzelf als risicogroep zijnde, zijn ons bewust van de extra-inspanningen en risico’s waarmee uw werk op dit moment gepaard gaat . Wij willen dan ook hierbij onze welgemeende dank en respect uitdrukken voor uw werk.

Namens de senioren,

Fons Van Cleempoel
Voorzitter senioren ACOD-LRB
Antwerpen-Kempen-Mechelen