OCMW
Lettertypes/grootte

ACOD niet akkoord met privatisering gezins- en thuiszorg OCMW Ham

De ACOD heeft zich tijdens het onderhandelingscomité met het OCMW van Ham (Limburg) van 6 augustus niet akkoord verklaard om de gezins- en thuiszorg naar de private sector uit te besteden. Met deze privatisering, die ingaat vanaf 2019, worden in één klap 20 personeelsleden van de zorg- en poetsploeg overgedragen aan de VZW solidariteit voor het Gezin.

De ACOD is als socialistische overheidsvakbond overtuigd dat het privatiseren van overheidstaken niet ten goede komt aan de gebruiker noch aan het personeel. Wij staan voor een versterking van de openbare dienstverlening met degelijke arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Ook de gebruikers van die dienstverlening plukken hier de vruchten van.

Een uitbesteding naar de private sector heeft op vele vlakken net het tegenovergestelde effect. Dit opent de doos van Pandora waar we als samenleving enkel mee kunnen verliezen. We zijn ervan overtuigd dat enkel de overheid kan borg staan voor een transparante en onafhankelijke dienstverlening met gewaarborgde continuïteit.

We volgen daarin de geest van de OCMW-wet (1976) die gericht is op een betaalbare en gewaarborgde sociale dienstverlening met democratische input. We begrijpen dat gezien de beperkte schaalgrootte van de dienstverlening en het wegvallen van de nodige subsidies het bestuur zocht naar alternatieven. We stellen ons echter de vraag of er geen andere pistes konden bewandeld worden.

Het gevaar voor het personeel is duidelijk: op lange termijn zijn er geen garanties meer op vlak van dienstverlening, arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid. We blijven ons dus verzetten tegen de heersende neoliberale trend om steeds meer overheidstaken te privatiseren. Het gaat immers alweer om een ingrijpende maatregel die rechtstreeks een stuk van de openbare dienstverlening wegsnijdt uit de samenleving.