Jongeren
Lettertypes/grootte

De Regionale Technische Commissie Jongeren van ACOD LRB wenst iedereen een welverdiende vakantie toe! Veel jongeren maken van deze vakantie gebruik om als jobstudent hun eerste werkervaring op te doen. Ben je zelf jobstudent of ken je iemand die als jobstudent werkt? Dan kom je hier alles te weten of je rechten als jobstudent.

Vergeet overigens niet dat ieder gezinslid tussen de 15-25 jaar GRATIS lid kan worden van onze vakorganisatie!

Voor meer info en aansluiting: https://www.abvv-jongeren.be/doe-mee/word-lid

 

4 dingen jobstudent

Studentenarbeid vanuit syndicaal perspectief

De algemene regels: steeds flexibeler

De algemene regel is dat je 600 uur mag werken aan een verlaagde sociale bijdrage. Meer werken kan, maar dan betaal je normale sociale bijdragen zoals elke werknemer. Het blijft ook dan belangrijk om te werken via een studentenovereenkomst.

Om ten laste te blijven van je ouders zijn er bepaalde maximumbedragen die je niet mag overschrijven. Het Groeipakket (kindergeld) vervalt zodra je meer dan 600 uren werkt.

Er was een tijd was waarin jobstudenten enkel in bepaalde periodes mochten werken. Bovendien werd er aanvankelijk ook per dag geteld en niet per uur. Studentenarbeid is de laatste jaren dus flink uitgebreid.

600 uur op een jaar is ongeveer 1/3de van een voltijdse job. Dat is niet niks!

 evolutie studentenarbeid

 

Steeds goedkoper, steeds flexibeler

In bepaalde sectoren neemt het aantal studenten explosief toe, denk maar aan de handel. Dit gaat samen met de algemene flexibilisering van onze arbeidsmarkt en het ontstaan van valse statuten zoals flexi-jobs.

Je baas heeft die dag nog iemand nodig? Een studieplanning kan je snel omgooien. Een vaste werknemer die vasthangt aan de kinderopvang, kan haar planning niet zomaar omgooien. Veel werkgevers plannen dus liever een jobstudent of flexi-jobber in dan het aantal contracturen van deeltijdse werknemers te verhogen.

Aangezien een jobstudent ook lagere sociale bijdragen betaalt, loopt bovendien de sociale zekerheid inkomsten mis. Het is in ieders belang dat gewone jobs niet verdrongen worden.

Een student moet in de eerste plaats kunnen studeren. De jongerencommissie van ACOD LRB wil daarom een betere omkadering van de kost van studies. We zouden bijvoorbeeld sneller beurzen kunnen toekennen of de bedragen (voor sommige studenten) optrekken. Dat is een kwestie van keuzes maken.

De toename van studentenarbeid is geen geïsoleerd gegeven. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler, waardoor voltijdse jobs met een degelijk inkomen voor sommige mensen moeilijker bereikbaar zijn. En als gevolg moeten de kinderen van die mensen gaan werken om hun eigen studies te betalen. Het is een vicieuze cirkel die we moeten doorbreken. Het kan niet zijn dat werknemers op die manier tegen elkaar opgezet worden.

De diverse beroepscentrales van ABVV (waaronder de ACOD) zetten zich elke dag in voor kwalitatieve jobs die mensen toelaten rond te komen én zich in hun privéleven te ontplooien. Laat ons daarom de kosten gelinkt aan studeren verlagen zodat elke student zich kan concentreren op wat echt telt: hun toekomst.

We lazen recent in de pers (dat 1 jobstudent op 3 tijdens de blok of examenperiode werkt. 31% van de bevraagde studenten zei dat studentenarbeid een negatieve invloed had op hun studieprestaties. Wij zetten op een rijtje wat je moet weten over studentenarbeid.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/06/18/8-op-de-10-jobstudenten-willen-minstens-600-uren-werken-in-plaat/

Ben je zelf een jonge werknemer of jobstudent? Vergeet niet dat je altijd terechtkan bij de ABVV jongeren via abvv-jongeren.be. Wil je meer weten over de regels rond studentenjobs of flexi-jobs? Lees dan de brochure van de BBTK, die zij hiervoor speciaal uitgewerkt hebben.

Zo zorg je ervoor dat je als (ouder van een) jobstudent geen extra belastingen moet betalen

Wanneer jobstudenten te veel verdienen of te veel werken, moeten ze meer belastingen betalen. Maar dat niet alleen: ook ouders kunnen meer belastingen moeten ophoesten, omdat de student niet meer ten laste is wanneer hij te veel verdient. Mogelijk verliezen ze ook het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Hieronder lees je hoe je dat allemaal kunt vermijden.

Wat betekent een kind "ten laste" hebben?

Een kind ten laste woont officieel bij jou in en is financieel afhankelijk van jou.

Elke Belgische belastingbetaler heeft een belastingvrije som van 10.570 euro (bedrag voor 2024). Dat betekent dat je geen belastingen hoeft te betalen als je inkomen lager is dan dat bedrag. Per kind ten laste wordt dat bedrag opgetrokken. In 2024 betekent dat:

1 kind ten laste: 1.920 euro erbij
2 kinderen: 4.950 euro erbij
3 kinderen: 11.090 euro erbij
4 kinderen: 17.940 euro erbij
Meer dan 4 kinderen: 17.940 euro + een supplement van 6.850 euro per extra kind

Het Groeipakket (de kinderbijslag) staat hier los van. Zie https://www.groeipakket.be/

Hoelang mag een student maximaal werken zonder belastingen te moeten betalen?

In ons land mag een student sinds 1 januari 2023 in totaal 600 uren per jaar werken tegen verlaagde sociale bijdragen. Die solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71% van je brutoloon. Die 600 uren komen overeen met zo'n 78,9 volledige werkdagen van 7,6 uur.

Wanneer je die 600 uren overschrijdt, zal je vanaf het 601ste uur de normale sociale bijdragen van 13,07% betalen. Je wordt dan een "werkstudent" en op dat gedeelte betaal je dan ook belastingen.

Hoelang je precies werkt, heeft geen invloed op het al dan niet ten laste blijven van je ouders. Daarvoor moet je enkel kijken naar het verdiende bedrag.

Wanneer verlies je het kindergeld?

Wanneer je meer dan 600 uur hebt gewerkt, verliezen je ouders mogelijk wel het Groeipakket. Dat is de kinderbijslag van vroeger. Kinderen die jonger zijn dan 18 hebben altijd recht op kinderbijslag. Ongeacht hoeveel je werkt als jobstudent.

Maar van zodra je meerderjarig bent en meer dan 600 uren per jaar werkt als jobstudent, dan moet je uitkijken. Je mag dan nog 80 uur per maand extra werken met een "gewoon" contract voor je het Groeipakket kwijtspeelt. Zit je daarboven, dan verlies je - als je in Vlaanderen woont - die maand het Groeipakket. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag je maximaal 240 uur per kwartaal werken als je de kinderbijslag niet wilt kwijtspelen. Die limiet geldt niet voor de maanden juli, augustus en september, op voorwaarde dat je na de zomervakantie verder studeert.

Hoeveel mag een student maximaal verdienen zonder belastingen te moeten betalen?

Als de inkomsten uit een studentenjob niet hoger liggen dan 14.514,29 euro bruto (na afhouding van de sociale bijdragen, cijfer voor 2024), dan zal je daar niet op belast worden. Je betaalt dan enkel de verlaagde sociale bijdragen. Die solidariteitsbijdrage bedraagt 2,71% van je brutoloon, terwijl gewone werknemers meestal 13,07% betalen.

Verdien je toch meer? Dan betaal je belastingen op het deel van je inkomen boven dat bedrag.

Wanneer is een kind met een studentenjob niet meer ten laste?

Opgelet: het bedrag dat je maximaal mag verdienen om fiscaal ten laste te blijven van je ouders, ligt een stuk lager. Voor 2024 is dat brutobedrag 12.422,50 euro. Netto komt dat neer op 7.290 euro.

Het bedrag vanaf wanneer je ouders meer belastingen zullen moeten betalen (omdat jij niet meer ten laste bent) is dus sneller bereikt dan het bedrag vanaf wanneer jij als student belastingen moet betalen.

Dat bedrag geldt alleen als je geen andere bestaansmiddelen hebt dan de inkomsten uit je studentenjob. Je mag ook geen werkelijke beroepskosten vermelden op je belastingaangifte. De fiscus brengen wel nog een forfaitair bedrag in rekening.

Als je het jaar nadien wél onder dat maximumbedrag blijft, kan het kind wel opnieuw ten laste worden.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2024/05/16/studenten-moeten-niet-alleen-rekening-houden-met-het-aantal-uren/