Foto: Pixabay

Jongeren
Lettertypes/grootte

Het coronavirus is het gevaarlijkst voor oudere mensen. Daarom moeten zij zoveel mogelijk contact vermijden. Als jongere kan je inspringen om te helpen. Verschillende gemeenten hebben een platform opgericht waar je je kan aanbieden (tijdens de lockdown van maart 2020). Of je kan contact leggen in je buurt.

  • Om de verspreiding van het virus tegen te gaan vermijdt iedereen zoveel mogelijk grote verplaatsingen. Daarom is burenhulp de eerste optie. Je kan een briefje met je contactgegevens in je buurt bussen voor als iemand beroep op je wil doen.
  • Op Vlaanderenhelpt.be staan alle gemeenten in het groen waar je je kan inschrijven als vrijwilliger.
  • De sociale media helpen vandaag tegen isolement en eenzaamheid, maar oudere mensen zijn er soms minder mee vertrouwd. Ook daar kan je helpen.
  • Wandel je op straat, kijk dan of je een babbeltje kan doen met iemand op balkon of achter een open raam. Zo blijven mensen op veilige afstand maar hebben toch wat sociaal contact.
  • Maak in je buurt en bij je vrienden de initiatieven bekend die op Facebook verschijnen om sociaal isolement tegen te gaan en de samenhorigheid te versterken.

Als je boodschappen doet of naar de apotheker gaat voor iemand, pas dan zeker ook de veiligheidsmaatregelen toe:

  • Geef geen hand.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand en vermijd fysiek contact.
  • Laat het boodschappenlijstje dicteren en noteer het in een app. Wissel zo weinig mogelijk papieren met elkaar uit.
  • Als je kosten moet afrekenen, help om het viraal te regelen. Ontvang je toch cash geld, laat het in een omslag steken en wacht enkele dagen om het geld er uit te nemen.  
  • Was steeds goed je handen met zeep na contact. 

Draag zorg voor jezelf en voor elkaar!