IGS
Lettertypes/grootte

Persbericht ACOD LRB naar aanleiding van de Week van het afvalteam

Van 13 tot 19 november 2023 is het Week van het afvalteam.

Deze week staan afvalophalers, chauffeurs en recyclageparkwachters zeer terecht in de spotlights.

Hun verdienste: het inzamelen en verwerken van 2,8 miljoen ton huishoudelijk afval in Vlaanderen (op jaarbasis) of omgerekend 416 kg per inwoner. Voor België gaat het om 5,3 miljoen ton afval.

Het inzamelen gebeurt dag-in-dag-uit in alle weersomstandigheden. Storm of ijzel, een wolkbreuk of hittegolf,… de afvalmedewerkers staan altijd klaar.

In de week van het afvalteam worden burgers gevraagd om extra waardering te tonen: met een glimlach, een opgestoken duim of een bemoedigend woordje.
Een complimentje of een leuke tekening van een lokale school is uiteraard leuk, maar voor de ACOD LRB mag het daar niet bij blijven. Afvalmedewerkers verdienen elke dag waardering en meer dan symbolisch. 

De afvalinzameling wordt in ons land meestal georganiseerd door steden zelf of als intergemeentelijke samenwerking (intercommunale) tussen middelgrote en kleinere gemeenten.
Lokale besturen hebben daardoor zelf de sleutels in handen om de waardering voor de afvalmedewerkers ook écht te tonen.

  • ACOD LRB vraagt aandacht voor volgende knelpunten:
  • Fysiek zwaar werk: tillen van zware lasten, vele kilometers die worden afgelegd, toenemende extreme weersomstandigheden.
  • Gezondheidsrisico’s door inademen van fijn stof en uitlaatgassen. Of door contact met fout gesorteerde chemische, biologische of zelfs asbesthoudende stoffen.
  • Psychosociale belasting door veiligheidsrisico’s, verkeersdrukte en het steeds alert moeten zijn in de wirwar van auto’s, fietsers, steps en voetgangers. Verhoogd risico op arbeidsongevallen.
  • Psychosociale belasting door toenemende agressie van autobestuurders of bezoekers aan het recyclagepark.

Echte waardering toon je, naast een compliment of een omhooggestoken duim, door deze essentiële beroepen écht naar waarde te schatten. Voor de ACOD LRB betekent dit:

  • Een correcte verloning: opwaardering daar waar de loonschalen nog tot de laagste niveaus van de openbare diensten behoren.
  • Een degelijk eindeloopbaanbeleid met mogelijkheden tot verkorte loopbaan.
  • Een degelijk pensioen na langdurig fysiek en mentaal belastend werk.

Het kan niet dat afvalmedewerkers tijdens en/of na hun loopbaan moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen!

Respect en waardering: absoluut!
Symbolisch, maar vooral ook concreet! 

Download de affiche  pdf Week afval 2023 (265 KB)  en hang ze aan je raam of op je vuilbak/zak. Lees het artikel in de volgende Tribune.

Affiche Week Afval2023