IGS
Lettertypes/grootte

Het personeel van de drinkwatermaatschappij Pidpa is ernstig bezorgd over de toekomst. Aanleiding van deze bezorgdheid is de onduidelijkheid over een mogelijke fusie met Waterlink. Ook evoluties in de huidige werking roepen vragen op bij de medewerkers. ACOD LRB lijstte alle bekommernissen op en maakte ze over aan de directeur-generaal en raad van bestuur.

  pdf Lees hier de brief van ACOD LRB (160 KB)