IGS
Lettertypes/grootte

Daar waar gemeentebesturen hun afvalophaling en -verwerking niet uitbesteden aan de privé staan ze er zelf voor in. Grotere steden en gemeenten hebben een eigen reinigingsdienst. Kleinere gemeenten spannen veelal samen en vormen een intercommunale waarbij ze beheer en kosten gemeenschappelijk dragen.

De intercommunales zijn eilandjes met elk hun eigen onderhandelings- en overlegcomités en regelgeving.  Er bestond geen syndicale samenwerking over de grenzen van het eigen werkingsgebied heen. Ondanks de verschillende rechtsposities, worden we vaak met dezelfde problemen geconfronteerd. Voor ACOD reden genoeg om de krachten te bundelen.

Eerste stap naar samenwerking

Op maandag 9 april 2018 richtte ACOD Vlaams-Brabant de Entiteit Intercommunales op.
Onze doelstellingen:

  • In kaart brengen van verschillen en gelijkenissen
  • Aandacht geven aan de gemeenschappelijke problemen
  • De verschillende rechtsposities met elkaar vergelijken
  • Samen front vormen tegen de besparingspolitiek
  • Ontremmen van het dossier zware beroepen

De Entiteit Intercommunales leverde in Vlaams-Brabant meteen goed werk. Met de afgevaardigden van de verschillende deelbedrijven namen we de arbeidsreglementen en extralegale voordelen onder de loep. Dit sterkt ons in de onderhandelingen voor betere arbeidsvoorwaarden daar waar ze achterop hinken.

Een eigen vlag

ACOD-LRB bracht de mensen van de openbare afvalsector ook letterlijk samen onder één vlag. Zo ontwierp de entiteit een eigen vaandel. De vlag deed al goed dienst op manifestaties en solidariteitsacties. 
De Entiteit Intercommunales slaagt er goed in om afvalophalers en -verwerkers gericht aan te spreken en te mobiliseren. Ook buiten de provincie Vlaams-Brabant, zoals bij de solidariteitsacties voor Martin, de ontslagen vakbondsmilitant bij DDS-Verko in Dendermonde.

Samen sterk voor welzijn op het werk

Op 11 juni 2019 werd in een volgende stap nieuw leven geblazen in de Technische Commissie IGS-Afvalverwerking. Hiermee verenigt ACOD-LRB voor het eerst sinds lang de afvalintercommunales uit de hele Vlaamse regio. De afgevaardigden kregen die dag informatie over verschillende gemeenschappelijke punten. Van Limburg tot de kust hebben we met dezelfde dingen te maken: zorg voor welzijn op het werk, de problematiek van re-integratie na langdurige ziekte, de psychosociale belasting van het beroep, het omgaan met de P-90 norm die de fysieke belasting bij afvalophaling moet beperken. Bijgestaan door deskundigen verdiepten de aanwezige afgevaardigden zich in deze thema's.

Samen zetten we de strijd verder voor betere werkomstandigheden én voor een betere maatschappij. Misschien spotte je onze vlag al op de acties tegen de Vlaamse regeringspolitiek of de betoging voor een sterke federale Sociale Zekerheid op 28 januari 2020.

vlagacodintercommunales