IGS
Lettertypes/grootte

ACOD LRB werd op een pijnlijke manier geconfronteerd met een frontale aanval op het syndicaal statuut en op de vrije vakbondswerking. Onze vakbondsafgevaardigde bij huisvuilophaler DDS-Verko werd eerst weggepest en overgeplaatst en vervolgens zelfs ontslagen. De arbeidsrechtbank van Dendermonde veroordeelde zijn werkgever voor discriminatie wegens syndicale overtuiging.

ACOD LRB werd op een pijnlijke manier geconfronteerd met een frontale aanval op het syndicaal statuut en op de vrije vakbondswerking. Onze vakbondsafgevaardigde bij huisvuilophaler DDS-Verko werd eerst weggepest en overgeplaatst en vervolgens zelfs ontslagen. De arbeidsrechtbank van Dendermonde veroordeelde zijn werkgever voor discriminatie wegens syndicale overtuiging.

Dat gaat duidelijk om een onterecht ontslag. Onze afgevaardigde heeft immers steeds positieve evaluaties gekregen. Ook binnen onze vakbond staat Martin bekend als een gedreven en zeer correcte werknemer en militant.

ACOD LRB reageerde dan ook heftig tegen deze laffe aanval. Onder andere door met een grote delegatie militanten druk uit te oefenen op het Dendermondse stadsbestuur*, maar ook via ondersteuning in de gerechtelijke procedure.

De arbeidsrechtbank van Dendermonde heeft uiteindelijk op 7 februari 2019 de argumentatie van ACOD LRB over de volledige lijn gevolgd en kwam tot de volgende zware uitspraak: DDS-Verko maakt zich schuldig aan "discriminatie wegens syndicale overtuiging".

Hiermee halen we een eerste slag thuis, maar dit is nog niet voldoende. In een volgende stap zullen we ook het ontslag van onze vakbondsafgevaardigde aanvechten.

(*DDS-Verko is een intergemeentelijke samenwerking tussen Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.)

Syndicale rechten verdedigen

Onze vakbondsafgevaardigden zetten zich dagelijks in voor de belangen van de personeelsleden. Zij doen dit belangeloos en op een constructieve manier ten voordele van de sociale vrede en van goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen.ACOD LRB zal zich steeds blijven verzetten tegen dergelijke aanvallen op het syndicaal statuut. Onze afgevaardigden verdienen respect, en om dat te verkrijgen zijn we als ACOD LRB bereid om ver te gaan. Heel ver.

Lees meer over de bescherming van militanten