Haven
Lettertypes/grootte

Vrijdag 7 januari 2022 - 19u00. Een spontane actie met werkonderbreking ontstaat bij het sleepbedrijf van de haven van Antwerpen. ACOD LRB reageert onmiddellijk.

Aanleidingen van deze acties zijn:

  • Het ongenoegen over de aanslepende technische en organisatorische problemen waarbij de veiligheid van de bemanning in gedrang komt.
  • De hoge werkdruk bij de dienst Fleet Operations.

De bemanningen van de sleepboten (baggerschepen en hijsblok Brabo) besluiten om aan de kade te blijven liggen tot er geluisterd wordt naar hun noden.

Vrijdag 7/1

Onze afgevaardigde ter plaatse reageert snel en de hoofdafgevaardigden worden opgeroepen.
20u47 dient ACOD LRB reeds de stakingsaanzegging in. Op die manier geven wij onze leden de kans hun ongenoegen te uiten tegenover de opgeroepen manager van Fleet Operations die rond 21u wordt verwacht in de refter aan kaai 602 Nautische Operatie Cluster.

21u00 - Elke medewerker doet zijn verhaal en het is snel duidelijk dat de problemen niet onmiddellijk op te lossen zijn. Na onderhandeling tussen medewerkers, vakbonden en managers wordt besloten om het werk te hervatten tot maandagmorgen.
Afspraak: maandag 7u - personeelsvergadering met alle bemanningen, niet enkel deze die van dienst zijn, in bijzijn van de Directeur Operationale bedrijven (Fleet Operations en Technical Fleet).

Zondag 9/1

Zondagochtend plant de directeur in spoed een onderhandelingsmoment met directie en vakbonden in.
20u - De secretaris en de twee hoofdafgevaardigden van ACOD LRB zijn aanwezig. Er wordt een plan van aanpak besproken, weliswaar zonder een akkoord te sluiten, in afwachting van de personeelsvergadering van maandagmorgen. Van daaruit verwachten we oplossingen en/of verdere acties.

Maandag  10/1

7u - De opkomst voor de personeelsvergadering is hoog en toont dat de frustratie bij de bemanningsleden zeer hoog zit. 
De directeur Nautische Operaties, de manager Technical Fleet en de manager Fleet Operations zetten uitgebreid de genomen en te nemen acties uiteen.
Daarna komen de medewerkers uitgebreid aan het woord en maken hun noden en ongenoegen nogmaals duidelijk.
De directie trekt zich terug. Met ACOD bespreken we het actieplan met de medewerkers. We bemiddelen. De werkwilligheid blijkt nog steeds heel ver te zoeken. 
In dialoog met het personeel werken we met de ACOD-afgevaardigden naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

De directie wordt terug uitgenodigd in de refter en we leggen het volgende voorstel voor:

  1. De hierop volgende maand komt er een nieuwe personeelsvergadering waarop al zeer zichtbare verbeteringen en een actieplan vanuit de leiding voor de directe toekomst moeten voorliggen.
  2. Opstart van een werkgroep bestaande uit bemanningen van alle functies en de directe leidinggevenden van beide diensten om de communicatie en geplande werken (onderhoud) van de schepen te bevorderen en verbeteren.
  3. Tussen beide personeelsvergaderingen in gebeuren er stiptheidsacties door alle schepen en bemanningen.

Na akkoord van de sociale partners en bemanningen wordt het werk hervat. De afspraken worden verankerd in een protocol ondertekend door de sociale partners.

ACOD LRB blijft onderhandelen en toezien dat het protocol wordt nageleefd en uitgevoerd zodat de rust kan terugkeren en onze medewerkers veilig en met passie hun job kunnen uitoefenen.

Het ACOD-team Port of Antwerp

20220107 sleepboot 2

20220107 sleepboot1

20220107 sleepboot4 

20220107 sleepboot3