Gemeente
Lettertypes/grootte

In 2019 vierde ACOD LRB Oost-Vlaanderen het 100 jarig bestaan van de socialistische Gentse Stadswerklieden. Voor dit jubileum maakte de afdeling de film Ode aan de militant. De film brengt een belangrijk stuk sociale geschiedenis in beeld. Je kan hem sinds kort op YouTube bekijken.

Sociale geschiedenis is geen boekenwijsheid. Het is de doorleefde geschiedenis van mensen. Marie, dochter van een kraanman uit het Gentse, vertelt je haar levensverhaal dat verweven is met de sociale strijd. De film staat stil bij belangrijke mijlpalen

  • de 1e erkende staking van de Gentse stadsdiensten in 1921 uit solidariteit met de havenarbeiders
  • de staking tegen de Eenheidswet van 1960-61
  • de strijd voor de 38-urenweek in 1970-71
  • de weddeschaalherziening van 1972-73 met loonsverhogingen tussen 20% en 30% voor alle stadspersoneel.

Vakbondsmilitanten van vandaag zetten de strijd verder en maken de brug naar morgen.

Kijk naar Ode aan de militant, 100 jaar socialistische Gentse Stadswerklieden