Gemeente
Lettertypes/grootte

Op het Hoogoverlegcomité krijgen de vakbonden telkens het overzicht van de personeelsaantallen bij stad en OCMW. Op het einde van de legislatuur zijn de personeelsbesparingen in opdracht van het Antwerps stadsbestuur gehaald.

Een verhaal met twee kanten

Uit de maandelijkse cijfers leren wij dat in deze legislatuur sinds 2013 meer dan 669 voltijdse jobs zijn afgebouwd. Meer dan 200 vacatures staan open.
Door de niet ingevulde vacatures zijn er momenteel minder personeelsleden in dienst dan het vooropgestelde afgeslankte aantal.

Moesten alle vacatures zijn ingevuld, zou de stad dan weer ‘te veel’ personeel in dienst hebben.

Sinds 2016 hebben we ook cijfers per niveau. Daarin valt op dat niet in alle niveaus wordt bespaard. Jobs in A en B-niveau zijn sinds 2016 toegenomen. Terwijl C, D en E afnemen.

A-niveau: + 77,6 VTE (voltijdse equivalenten)

B-niveau: + 114,2

C-niveau: - 47,5

D-niveau: - 111,8

Het E-niveau kent een toename van 162,8 VTE, maar in dit cijfer is de inkanteling van vzw Werkhaven met meer dan 200 personeelsleden meegerekend. In 2017 vloeiden bijvoorbeeld 395,9 VTE af in het E-niveau.

Wat kan je uit de cijfers besluiten?

Wie focust op cijfers, ziet personeel als begrotingspost met besparingsdoelstellingen. Besparingscijfers halen is ‘goed bezig‘ zijn. Hoewel financieel minder wordt bespaard dan het lijkt, als hogere functies vermeerderen.

Wie naar mensen kijkt, ziet andere dingen:

  • Met de openstaande vacatures zijn er momenteel handen te kort op de werkvloer.
  • 669 geschrapte jobs zijn evenveel onbenutte kansen om jongeren aan de slag te helpen in Antwerpen.
  • Afbouw van E-D-C zijn minder kansen voor wie geen hoger diploma heeft. Net de groepen met meer risico op werkloosheid.
  • Als jobs verdwijnen, verdwijnen daarom de taken niet en stijgt de werkdruk van wie blijft.
  • De toename van maatschappelijk werkers in het B-niveau kan wijzen op meer en grotere sociale noden in Antwerpen.

Het monitoren in euro’s en VTE’s lijkt objectief en meetbaar. Maar factoren die minder meetbaar zijn, verdwijnen zo uit beeld. Wat is de echte balans van dit beleid? Wat is de impact op de motivatie en het welzijn van medewerkers?  Hoe meet je sociale preventie? Wat is de weegschaal voor maatschappelijke betrokkenheid? Cijfers vertellen niet alles.