Map Sociaal-economische barometer ABVV

Het ABVV geeft jaarlijks een overzicht van de sociaal-economische situatie van ons land, de inkomensongelijkheid, de evolutie van sociale uitkeringen e.d. 
Deze barometer is een belangrijk instrument in onze strijd voor sociale en fiscale rechtvaardigheid. De cijfers en feiten tonen aan dat de eisen van onze vakbond niet enkel gerechtvaardigd zijn, maar ook absoluut nodig opdat iedereen een menswaardig leven kan leiden.

In de cijfers valt op dat de subsidies en bijdrageverminderingen aan bedrijven niet leiden naar meer en betere jobs, integendeel. Flexwerk en precaire jobs, waarbij de situatie van werknemers erg kwetsbaar blijft, nemen toe. Net deze groepen werden met de coronacrisis de eerste en grootste slachtoffers.

De dividenden aan aandeelhouders stijgen evenredig met de toegekende subsidies en bijdrageverminderingen. Een kleine minderheid wordt steeds rijker.
De gunstpolitiek naar bedrijven en aandeelhouders schept geen werk, maar voedt de ongelijkheid in ons land.
Bedrijven geven de voorkeur aan het uitkeren van dividenden en het opkopen van eigen aandelen om de koers op te drijven. Zij bouwen daardoor minder reserves op en hebben weinig buffer bij een crisis zoals corona.

De neoliberale keuzes uit het verleden zijn dringend aan herziening toe. 

Documenten

Selecteren Toggle Titel Datum
pdf Sociaal economische barometer 2010 ( pdf, 2.58 MB ) (392 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2011 ( pdf, 3.45 MB ) (345 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2013 ( pdf, 2.36 MB ) (341 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2014 ( pdf, 3.29 MB ) (359 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2015 ( pdf, 1.98 MB ) (322 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2016 ( pdf, 1.12 MB ) (307 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2017 ( pdf, 894 KB ) (356 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2018 ( pdf, 968 KB ) (366 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2019 ( pdf, 926 KB ) (360 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2020 ( pdf, 670 KB ) (598 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2021 ( pdf, 1.39 MB ) (304 downloads) Populair
pdf Sociaal economische barometer 2022 ( pdf, 1.60 MB ) (24 downloads)