Zorg
Lettertypes/grootte

België kent twee soorten opleiding verpleegkunde: de bacheloropleiding aan de hoge school van vier jaar en de HBO5-opleiding die in Vlaanderen drie jaar duurt. Deze laatste beantwoordt niet aan de opleidingsvoorwaarden die Europa oplegt. Met de invoering van een nieuw profiel 'basisverpleegkundige' hoopt de federale regering dit op te lossen.

Een voorontwerp van wet werd op 10 november 2022 goeggekeurd op de federale ministerraad. 

Wat is het opzet?

Bacheloropleiging: deze werd in het verleden van drie naar vier jaar opgetrokken om te beantwoorden aan de opleidingsvoorwaarden voor Europa. Wie afstudeert in de bacheloropleiding krijgt als titel 'verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger'.

Graduaatopleiding HBO5: uitwerken van de competenties voor basisverpleegkundige + bepalen welke handelingen zij mogen stellen.

De gelijkschakeling van titels en opleidingen binnen Europa kadert in de automatische erkenning en het vrij verkeer van diploma's en diensten.

Naast het voldoen aan de Europese voorwaarden hoopt de federale regering ook om meer personeel in te kunnen zetten op de hele verscheidenheid aan zorgtaken. Dit is belangrijk om de groeiende zorgnoden in de toekomst op te vangen.

Timing en overgangsmaatregelen

De wijziging gaat in voor de studenten die de HBO5-opleiding starten in het academiejaar 2023-2024. 

Voor wie nu de HBO5-opleiding volgt of deze voltooide in het verleden verandert er niets.

Overzicht niveaus

In de toekomst zullen de verschillende niveaus in de federale zorgsector er zo uitzien:

Algemene zorg

Niveau 4 = zorgkundige
Niveau 5 = basisverpleegkundige (= nieuw beroepsprofiel in de verpleegkunde)
Niveau 6 = verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger

Gespecialiseerde zorg

Niveau 6 = gespecialiseerde verpleegkundige

Advanced Practice Nursing

Niveau 7 = verpleegkundig specialist
Niveau 8 = klinisch verpleegkundig onderzoeker (= nieuw beroepsprofiel in de verpleegkunde)

Zie persbericht van minister van Volksgezondheid Vandenbroucke

Lees het artikel in de Tribune van januari 2023.