Zorg
Lettertypes/grootte

Op vrijdag 9 december 2022 komen de ministers van Volksgezondheid van Europa samen in Brussel. Op de agenda staan o.a. de respons op de COVID-19 pandemie en het bevorderen van de gezondheid. Delegaties van vakbonden uit de publieke sector van verschillende lidstaten betogen die dag met als boodschap: "Zet applaus om in concrete actie: hogere lonen, meer personeel, geen commercialisering".

De actie wordt georganiseerd door European Public Service Union (EPSU), de federatie waar vakbonden uit de publieke sector binnen Europa samenwerken. 

Iedereen herinnert zich het applaus voor de gezondheidswerkers tijdens de coronapandemie. Het belang van de gezondheids- en sociale sector voor de samenleving lijkt intussen vergeten. Besparingen, personeelstekort en commercialisering bedreigen de gezondheidssystemen. In sommige landen staan zij bijna op instorten. Europa moet handelen.

ACOD LRB betuigt haar solidariteit met de collega's uit andere Europese landen en zal met een delegatie aanwezig zijn (opgelet: er is geen staking in onze sector). 

Meer info op de website van EPSU of lees  pdf PamfletEPSU 20221209
(3.12 MB)

Lees het  pdf PersberichtEPSU 20221209 (100 KB)  

NL poster