Afbeelding van juiana juli via Pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

Proefproject Opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige voor werknemers van buiten de zorgsectoren, genaamd “Instroom B”

Dit project heeft tot doel nieuwe medewerkers van buiten de zorgsectoren en die niet tewerkgesteld zijn bij een openbaar lokaal bestuur, aan te moedigen een nieuwe loopbaan in een gekwalificeerd zorgberoep (zorgkundige of verpleegkundige) te beginnen.

Daartoe wordt hen de mogelijkheid geboden een voltijds opleidingstraject tot zorgkundige of verpleegkundige te volgen na het afsluiten van een arbeidsovereenkomst met een werkgever binnen de openbare zorgsectoren.

Wanneer het diploma wordt behaald, blijft de werknemer in dienst bij de werkgever waarmee hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, en in het zorgberoep waarvoor hij de kwalificatie heeft behaald.

Onder “zorgsectoren” wordt verstaan: de ziekenhuizen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de diensten voor thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en de revalidatiecentra, de dagverzorgingscentra.

Raadpleeg de portaalsite van de Sociale Zekerheid voor meer informatie over het proefproject "instroom B"