Foto: Pixabay

Zorg
Lettertypes/grootte

Op 30 maart 2021 mondden de onderhandelingen tussen vakbonden, werkgevers en de Vlaamse regering uit in een nieuw Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) voor de social- en nonprofit sector. Dit akkoord gaat over koopkrachtverhoging en kwalitatieve maatregelen. De militanten van het Regionaal ComitĂ© van ACOD LRB spraken zich op 21 april uit over het akkoord en keurden het goed.

Voor wie? 

VIA6 heeft betrekking op het personeel van volgende sectoren:

Klassieke VIA-sectoren

 • Gezins- en bejaardenhulp
 • Welzijns- en gezondheidssector
 • Maatwerkbedrijven,...

Geregionaliseerde zorgsector

 • Revalidatieziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Ouderenzorg
 • Revalidatievoorzieningen
 • Beschut wonen, palliatieve zorg

Socio-culturele sector

Welk budget?

VIA6 behelst een budget van meer dan 127 miljoen euro. 95 miljoen euro gaat naar meer koopkracht en 32 miljoen naar kwalitatieve maatregelen.

Wat?

Het akkoord telt 140 pagina's en gaat over heel wat aspecten. Sommige zijn reeds concreet uitgewerkt, voor andere volgen er nog onderhandelingen en besprekingen.

Belangrijke thema's zijn:

Koopkracht

 • Verhoging eindejaarspremie met een eerste verhoging van de eindejaarspremie 2020.
 • Invoering van het IFIC dynamisch loonmodel dat op termijn het systeem Kelchtermans zal vervangen.

Extra personeel

 • Aanpassing normen: vb. wijziging omkaderingsnorm in de publieke gezinszorg van 1/120 naar 1/105; omzetten van ROB-norm in RVT-norm in de woonzorgcentra (zie nieuwsbericht).
 • Maatregelen voor (zij)instroom en doorstroom van personeel.

Arbeidsvoorwaarden

 • Recht op 3 weken aansluitend vakantie inclusief 3 weekenden.
 • Recht op uitbreiding contract voor deeltijdsen bij vacatures voor eenzelfde functie.

Preventie

 • Pro-actief beleid tijdens gezondheidscrisissen.
 • Werkbaarheidsmonitor.
 • Omgaan met agressie.

Ondersteuning

 • Vorming
 • Coaching
 • Digitalisering en innovatie

Controle

 • Betere monitoring van personeelsinzet e.d.
 • Rapportering op het sociaal overleg.

Meer info

Ben je betrokken als personeelslid en heb je vragen, contacteer je ACOD-afgevaardigde of je lokaal ACOD-kantoor.
Hou er rekening mee dat belangrijke aspecten, zoals het IFIC-loonsysteem, nog niet zijn uitgewerkt. 
Je werkgever zal je in de uitvoering van dit akkoord ook over bepaalde zaken moeten consulteren en informeren. 
Het verder omzetten van dit akkoord in de praktijk is nu de opdracht.

Detailinformatie

pdf 20210330 VIA6 tekst akkoord (1.55 MB)

document 20201223 deelakkoord VIA6 koopkracht pubieke sector (30 KB)