Brandweer
Lettertypes/grootte

ACOD en ACV houden een infocampagne over de dossiers die tot op heden geen vooruitgang kennen. Deze week wijzen ze op de noodzaak van voldoende personeel en middelen.

De brandweerhervorming moest voor de burger een snelle interventie garanderen met de nodige middelen. De brandweerzones werden autonome organisaties.

In plaats van interventieploegen van 6 mensen met de nodige middelen, focussen de zones vooral op kostenverlaging.

Gevolgen:

  • uitruktijden worden langer
  • ambulances blijven buiten dienst.

Onze eisen:

  • meer recurrente federale middelen
  • meer controle op de personeelsbezetting.

Download de affiche en hang ze uit  pdf 20230221Affiche BW Voldoende personeel middelen (520 KB) .

Steun de campagne van ACOD en ACV. Hang elke dinsdag zwarte linten aan de voertuigen en de vlaggen halfstok.
Voer mee actie op 7 maart 2023.