Brandweer
Lettertypes/grootte

Het overleg van ACOD en ACV met minister Verlinden over de aanpak van agressie tegen hulpverleners is constructief verlopen. Een omzendbrief van de minister naar de hulpverleningszones is alvast een belangrijke stap.

In de omzendbrief aan de hulpverleningszones behandelt minister Verlinden verschillende aspecten van de aanpak van agressie tegen hulpverleners, o.a.:

  • Maximale registratie van de agressie-incidenten. Invoeren van een meldingsformulier.
  • Preventie en sensibilisering met o.a. bekendmaken van de FAQ "Agressie", opleidingen, thema agressie in de eerdere sensibiliseringscampagne.
  • Ondersteuning slachtoffer: psychosociale opvang, administratieve en juridische ondersteuning.
  • Wetswijziging om strafrechtelijke gevolgen voor daders te verzwaren.
  • Burgerlijke partijstelling door de zones.
  • Aanbieden van rechtshulp.
  • Erkenning als arbeidsongeval en re-integratie.

Lees de volledige omzendbrief

Lees de reactie van ACOD en ACV over het gesprek met de minister:  pdf 20230125 Agressie PamfletACOD ACV Feedback contact minister (310 KB)