Foto: David Mark via Pixabay

Brandweer
Lettertypes/grootte

Er worden geen wijzigingen doorgevoerd aan de arbeidstijdregeling bij de brandweer.  Hulpverleningszones die met 24-uren shiften werken, kunnen deze regeling behouden. Dat melden Minister Verlinden en de vakbonden in een gemeenschappelijk persbericht.

P E R S B E R I C H T

Minister Verlinden heeft constructief overleg met vakbonden brandweer

Vandaag (7 juli 2021) vond op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een constructief overleg plaats met de vertegenwoordigers van de vakbonden van de brandweer. Een aantal standpunten werd in alle sereniteit besproken.

De minister bevestigt nogmaals dat er geen wijzigingen zullen doorgevoerd worden aan de arbeidstijdsregeling van de brandweer. Dit betekent dat de hulpverleningszones die al met 24-uur shiften werken die regeling kunnen behouden.

Minister Verlinden beklemtoont het belang van overleg met alle stakeholders, en specifiek met de betrokken hulpverleningszones. Om de toekomst voor te bereiden werd afgesproken een werkgroep op te starten met alle actoren: de vakbonden, netwerken, lokale besturen, arbeidsgeneeskundige diensten, FOD Volksgezondheid, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en FOD Binnenlandse Zaken.

De operationaliteit van de hulpverleningszones, de veiligheid en het welzijn van de brandweerlui, en de kwaliteit van de dienstverlening blijven de uitgangspunten voor minister Verlinden. Daarover zal een werkagenda worden opgemaakt.


ACV/CSC Ilse Heylen en Julie Happaerts, ACOD / CGSP Olivier Nyssen en Stéphane Rybczak, VSOA / SLFP Dominiek Peeters en Peter Vandenberck, en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden

Download het persbericht  pdf 20210707 Gemeenschappelijk persbericht (165 KB)  

Conflict geblust

Het conflict ontstond nadat minister Verlinden - in antwoord op een parlementaire vraag - verklaarde de 24-uren shiften te willen afschaffen. Daar komt ze nu op terug na het overleg.
Meer info over de aanleiding van het conflict:  pdf 20210705 persmededeling brandweer (274 KB)