Actueel
Lettertypes/grootte

De aanvraag voor de syndicale premie 2021 ontvang je van je werkgever. Bezorg het origineel ondertekend formulier uiterlijk 30 juni 2022 aan ACOD.

Vul het formulier correct in

  1. Enkel een origineel ondertekend formulier is geldig.
  2. Controleer de gegevens op het formulier. Indien deze niet correct zijn, vul de juiste gegevens aan.
  3. Vul je correcte banknummer in. Lidnummer is niet noodzakelijk.
  4. Dateer en onderteken met vermelding van “gelezen en goedgekeurd”. 

Bezorg het formulier aan ACOD

  • Aan de ACOD-afgevaardigde van je bedrijf.
  • Of rechtstreeks aan je lokaal ACOD-kantoor.
  • Uiterste datum: 30 juni 2022.