Foto: Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2020 ontving je via je werkgever. Bezorg het origineel ondertekend document uiterlijk op 30 juni 2021 aan ACOD LRB.

  • Kijk na of alle gegevens correct zijn.
  • Teken het formulier en noteer 'gelezen en goedgekeurd'.
  • Bezorg het origineel document. De vakbond moet dit bij controle kunnen voorleggen. Kopies of digitale bestanden zijn niet toegelaten.

Corona

Om het uitwisselen van documenten te beperken, bezorg je het formulier best rechtstreeks aan je lokaal kantoor (in de bus of per post). 
Dat kan je ook doen bij verplicht thuiswerk. 
Op de werkvloer kan je het afgeven aan je ACOD-afgevaardigde, maar doe dit veilig (ontsmet handen, in omslag).