Foto: Julio Mejia via Pixabay

Actueel
Lettertypes/grootte

Om de coronapandemie in de werksituatie te bestrijden krijgen arbeidsartsen een aantal bijkomende taken. Dit wordt geregeld in een tijdelijk Koninklijk Besluit dat na de pandemie zal worden ingetrokken. 

Het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19 geeft de arbeidsarts volgende nieuwe taken:

  • Het identificeren van hoogrisicocontacten op het werk.
  • Het verstrekken van quarantaineattesten verbonden aan deze hoogrisicocontacten.
  • Het in bepaalde omstandigheden doorverwijzen van werknemers voor een test op COVID-19 of het zelf afnemen van een dergelijke test.

Het KB stelt deze specifieke taken prioritair tegenover de gebruikelijke andere taken van een arbeidsarts. 

Het regelt verder wanneer teleconsultaties toegestaan zijn.

Meer info vind je op de website van de FOD WASO.