Actueel
Lettertypes/grootte

Geen winst op de pandemie!

 

COVID-19 verspreidt zich razendsnel. Oplossingen moeten nog sneller reizen. Niemand is veilig totdat iedereen toegang heeft tot veilige en doeltreffende behandelingen en vaccins.

Onderteken dit Europees Burgerinitiatief en zorg ervoor dat de Europese Commissie alles in het werk stelt om vaccins en behandelingen tegen het coronavirus een wereldwijd publiek goed te maken, vrij toegankelijk voor iedereen.

Wat zijn de eisen?

1 GEZONDHEID VOOR IEDEREEN


We hebben allemaal recht op gezondheid. In het geval van een pandemie moeten onderzoek en technologieën snel en breed kunnen worden gedeeld over de hele wereld. Geen enkel particulier bedrijf zou in zijn eentje moeten kunnen beslissen wie toegang heeft tot behandelingen of vaccins en tegen welke prijs. Octrooien geven één bedrijf het monopolie op essentiële medicijnen. Dit beperkt de beschikbaarheid en verhoogt de kosten voor degenen die het nodig hebben.

2 TRANSPARANTIE NU!


Productiekosten, overheidsfinanciering en de werkzaamheid en veiligheid van vaccins en geneesmiddelen moeten openbaar worden gemaakt. De contracten die de autoriteiten met farmaceutische bedrijven hebben gesloten, kunnen niet geheim worden gehouden.

3 PUBLIEK GELD, PUBLIEKE CONTROLE


Onderzoek naar en ontwikkeling van vaccins en behandelingen is vaak gefinancierd met openbare middelen, geld van de belastingbetaler. Wat door de burgers is betaald, moet eigendom zijn van de burgers. We kunnen niet toestaan ​​dat grote multinationale farmaceutische bedrijven gezondheidstechnologieën privatiseren.

4 GEEN WINST OP EEN PANDEMIE


Grote multinationale farmaceutische bedrijven mogen niet profiteren van deze pandemie ten koste van de volksgezondheid. Geconfronteerd met een collectieve dreiging zoals Covid-19, hebben we solidariteit nodig, geen particuliere winsten. Overheidsfinanciering moet altijd garanties bevatten voor de beschikbaarheid en kosten van geneesmiddelen. Het mag multinationale farmaceutische bedrijven niet worden toegestaan ​​socialezekerheidsstelsels te plunderen.

Daarom zijn 1 miljoen handtekeningen nodig.

Ondersteun dit burgerinitief en onderteken hier de petitie