Actueel
Lettertypes/grootte

Geen winst op de pandemie!

 

COVID-19 verspreidt zich razendsnel. Oplossingen moeten nog sneller reizen. Niemand is veilig totdat iedereen toegang heeft tot veilige en doeltreffende behandelingen en vaccins.

Onderteken dit Europees Burgerinitiatief en zorg ervoor dat de Europese Commissie alles in het werk stelt om vaccins en behandelingen tegen het coronavirus een wereldwijd publiek goed te maken, vrij toegankelijk voor iedereen.

Wat zijn de eisen?

1 GEZONDHEID VOOR IEDEREEN


We hebben allemaal recht op gezondheid. In een pandemie moeten onderzoek en nieuwe technologieën snel over de wereld worden verspreid. Een bedrijf zou niet de macht mogen hebben om te beslissen wie toegang heeft tot behandelingen of vaccins en tegen welke prijs. Patenten geven één enkel bedrijf het monopolie op essentiële farmaceutische producten. Dit beperkt hun beschikbaarheid en verhoogt de kosten voor zij die ze nodig hebben.

2 TRANSPARANTIE NU!


Gegevens over productiekosten, overheidsbijdragen en de kwaliteit en veiligheid van vaccins en geneesmiddelen moeten openbaar zijn. Overheden moeten de contracten met farmaceutische bedrijven openbaar maken.

3 PUBLIEK GELD, PUBLIEKE CONTROLE


Burgers betalen voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van vaccins en behandelingen. Wat door de mensen is betaald, moet in de handen van de mensen blijven. We kunnen niet toestaan dat grote farmaceutische bedrijven noodzakelijke oplossingen die met publieke middelen zijn ontwikkeld, privatiseren.

4 GEEN WINST OP EEN PANDEMIE


Farmaceutische bedrijven mogen niet van deze pandemie profiteren ten koste van de gezondheid van mensen. Een collectieve dreiging vraagt om solidariteit, niet om privaat winstbejag. Overheidsmiddelen moeten samengaan met garanties dat de producten beschikbaar en betaalbaar zijn. Big Pharma mag de sociale zekerheid niet plunderen.

Daarom zijn 1 miljoen handtekeningen nodig.

Ondersteun dit burgerinitief en onderteken hier de petitie