Actueel
Lettertypes/grootte

We zitten ondertussen meer dan 600 dagen zonder volwaardige regering. Op een moment van een ongeziene gezondheidscrisis, met in haar kielzog een economische, sociale en ecologische crisis, is een federale regering nochtans dringend nodig.

Als de impasse voortduurt, stevenen we onvermijdelijk af op nieuwe verkiezingen. Dan bestaat het risico dat de burger zijn onvrede uit in het stemhokje, extreemrechts een opmars maakt en dat een pak kiezers gewoon thuisblijft.

Wat wil het ABVV

In de eerste plaats willen wij een beleid dat sociaal is, dat duurzaam is en dat kansen biedt aan iedereen. Er is terug een evenwichtig beleid nodig dat de inspanningen legt waar ze moeten liggen, bij het kapitaal en de grote vermogens.

Het uiteindelijke programma, de concrete beleidsdaden, zullen we hierop beoordelen. Wat voor coalitie er uit de bus moge komen.
Tot hiertoe hebben we nog niets gezien dat ons kan geruststellen over de toekomst, de koopkracht en de rechten van werknemers en hun gezin, of wat ons vertrouwen geeft als het gaat over openbare diensten en sociale zekerheid.

De weinige punten van sociale vooruitgang die de afgelopen weken de kop opstaken, waren vaag en onzeker. Er zijn ook onvoldoende garanties over de financiering ervan.

Bovendien, we zijn niet akkoord als de zevende staatshervorming, met een overdracht van stukken van onze sociale zekerheid of andere instrumenten van solidariteit, de pasmunt moet worden voor enkele tijdelijke sociale maatregelen, want dan zijn we uiteindelijk allemaal verliezers.Het ABVV wil sociaaleconomische hervormingen die de levens van alle burgers in dit land écht verbeteren. Het zijn de werknemers die essentieel zijn voor het functioneren van onze samenleving en voor het creëren van welvaart. Nú is het moment om te handelen naar de mooie woorden die we hoorden tijdens de Coronacrisis en om het vertrouwen van de bevolking terug te winnen.

Hoe ziet een sociaal antwoord op de crisis eruit?

  • Een hervorming van de wet van 1996 betreffende het concurrentievermogen, opdat vakbonden weer meer vrijheid hebben om over lonen te onderhandelen, steeds met vrijwaring van de automatische loonindexering en de evolutie van barema's.
  • Een wettelijk minimumloon van € 14 per uur of € 2.300 per maand. De loonkloof tussen mannen en vrouwen moet weggewerkt worden.
  • Een wettelijk minimumpensioen van €1.500 netto per maand.
  • Een verhoging van alle sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens (zie grafiek).
  • Meer middelen naar openbare diensten en gezondheidszorg.
  • Een belastingshervorming waardoor inkomsten uit kapitaal en grote vermogens meer en eerlijker bijdragen.
  • Respect voor het sociaal overleg, zonder politieke inmenging.
  • Collectieve arbeidsduurvermindering en betere arbeidsomstandigheden.

Pamflet ABVV Federale regeringsvorming