Actueel
Lettertypes/grootte

De wetgeving voor moederschapsrust is gewijzigd. Ziekte of tijdelijke werkloosheid korten voortaan zwangerschapsrust niet meer in.

Moederschapsrust bestaat uit 2 periodes:

  • 6 weken vooraf aan de bevalling, waarvan 1 week verplicht te nemen voor de vastgestelde bevallingsdatum.
  • 9 weken na de bevalling.

Het niet-opgenomen prenatale verlof (maximum 5 weken) kan je na de bevalling opnemen. Dit komt bovenop de 9 weken postnataal verlof, waardoor je langer thuis kan blijven bij je pasgeboren baby.

Werd je echter vooraf aan de bevalling ziek, mocht je je werk omwille van gezondheidsrisico's niet verder zetten of voerde je werkgever tijdelijke werkloosheid in, dan werd die periode in vermindering gebracht van het prenataal verlof. Deze onrechtvaardigheid is nu weggewerk. Daarvoor heeft het ABVV mee geijverd (Open brief 'Gun mama's rust'). 

Geldig vanaf 1 maart 2020

Met de coronapandemie zagen heel wat zwangere werkneemsters hun moederschapsrust slinken omwille van de verhoogde gezondheidsrisico's of tijdelijke werkloosheid. Daarom geldt de wijziging met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020.   

Pamflet 15 weken moederschapsrust