Actueel
Lettertypes/grootte

Aan onze leden opgelet: de besturen zijn gestart met het rondsturen van de aanvraagformulieren syndicale premie. Maar hoe moet dit nu ingediend worden in deze corona-tijd?

De lokale en regionale besturen zijn ertoe gehouden om het aanvraagformulier voor de syndicale premie 2019 vóór 31 maart 2020 te versturen/bezorgen aan hun personeelsleden.

Eenmaal ingevuld en ondertekend kon je vorig jaar dit formulier overhandigen aan jouw plaatselijke afgevaardigde, of je kon dit opsturen, of je kon het formulier binnenbrengen in een lokaal kantoor. Dit jaar zal de procedure ietsje anders verlopen en dit voor ieders veiligheid en gezondheid. Nu durven we je te vragen om jouw formulier te deponeren in de brievenbus van het kantoor van je lokale afdeling of eventueel op te sturen per post. Graag op de enveloppe vermelden "ter attentie van ACOD-LRB".

Zolang het corona-virus zich nog rondom ons bevindt, zal/kan de inzameling niet gebeuren op de werkvloer.

Jouw aanvraag syndicale premie is bij ons welkom tot en met 30 juni 2020. Laat ons samen hopen dat de huidige situatie op dat moment verleden tijd is.

Indien er wijzigingen zijn, brengen we je natuurlijk op de hoogte.