Actueel
Lettertypes/grootte

Sociaal-economische barometer 2019

De 'sociaal-economische barometer' is de jaarlijkse reality check van het ABVV over koopkracht, lonen en productiviteit; ongelijkheid; economie en welvaart; arbeidskwaliteit; welzijn en sociale bescherming; duurzaam samen leven.

Check de verbeterpunten met het oog op kwaliteit en zekerheid zodat niemand achterblijft.

België kent weinig grote nationale symbolen. Maar ons onderwijs, ons sociaal overleg en onze sociale zekerheid, daar kunnen en moeten we trots op zijn.Het zijn monumenten die we samen hebben opgebouwd.

Al 75 jaar is onze sociale zekerheid een gelijkheidsmachine. Al 75 jaar beheren vakbonden en werkgevers die machine. Ze voorkomt dat mensen blootgesteld zijn aan de ruwe krachten van de vrije markt. Ze ondersteunt en beschermt.

Wanneer we geen belastingen of sociale bijdragen zouden innen, en die belastingen en bijdragen herverdelen, zou meer dan 40% van de Belgische bevolking in armoede leven. De sociale zekerheid topt de ongelijkheid af die zou ontstaan mochten we de vrije markt niet corrigeren. Sinds de financiële crisis van 2008 neemt de ongelijkheid, en dus de armoede vóór herverdeling toe. Toch slagen we er met onze sociale zekerheid in om de ongelijkheid na herverdeling op hetzelfde niveau te houden.

Klik deze link aan om het volledig rapport te lezen.