Actueel
Lettertypes/grootte

 De zomer is er weer volop. De komende dagen voorspelt men een serieuze hittegolf.
Sommigen hebben verlof, toch zijn er ook die naarstig verder werken. Maar opgelet: bij deze hogere temperaturen kan een shift lang duren.

Een opfrissing van de gepaste preventiemaatregelen die de werkgever moet voorzien...

 RISICOANALYSE

De werkgever is verplicht een risicoanalyse uit te voeren van de thermische omgevingsfactoren. Hij moet rekening houden met verschillende factoren: luchttemperatuur, luchtvochtigheid, fysieke werkbelasting...

Deze risicoanalyse gebeurt met behulp van meet- en berekeningsmethodes die bepaald zijn in het advies van de preventieadviseur-arbeidsarts en na akkoord van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

Indien het akkoord van het Comité ontbreekt, past de werkgever één van de methodes toe die gepubliceerd zijn op de website FOD WASO.

METEN IS WETEN

Om koude te meten volstaat het om alleen de temperatuur op te nemen. Voor warme temperaturen moet ook rekening gehouden worden met de luchtvochtigheid. Dit wordt gemeten met een vochtige globethermometer. Deze meetmethode heet Wet Bulb Globe Temperature, kortweg WBGT.

Als de WBGT grenswaarden zijn overschreden, dan moeten er rusttijden worden ingevoerd op basis van vastgestelde Europese normen of op voorstel van de arbeidsarts.

De berekening van de WBGT-index kan eveneens gebeuren volgens de methodes zoals gepubliceerd op de website van FOD WASO.

Indien er niets op voorhand is afgesproken, is onderstaande tabel van toepassing.

WERKBELASTING

Na het inschatten van de WBGT moet worden nagegaan hoe groot de fysieke belasting is gedurende onafgebroken arbeid van 8 u. De indeling van deze belasting gebeurt in deze categorieën: licht, middelmatig, zwaar of zeer zware fysieke arbeid. Er bestaan diverse methoden om de fysieke werkbelasting te beoordelen via: specifieke activiteitentabellen, de meting van de hartslag, de meting van het zuurstofverbruik...

VOORBEELD

Werknemers graven manueel een sleuf in de grond om een nutsleiding te plaatsen. Een werk van meerdere dagen. Dit gebeurt in de volle zon bij een temperatuur van 30° C. De gemeten luchtvochtigheid is 45%.

Wanneer we de WBGT-tabel raadplegen komen we uit bij:

- een WBGT-waarde van 23,8 (met luchtstroming van min. 1m/sec)

- een WGBT-waarde van 24,1 (zonder luchtstroming)

Zwaar spitten, graven valt onder “zeer zware fysieke werkbelasting”.

In de tabel zien we dat de bekomen WBGT-waarden, in combinatie met de categorie zeer zwaar werk, een afwisseling in het werk vereist: 30 min. werk – 30 min. rust.

Rusten doet men best in een ruimte waar de temperatuur lager is.

 

Afwisseling in het werk

WBGT - waarden

 

Licht werk

Halfzwaar werk

Zwaar werk

Zeer zwaar werk

45 min. werk – 15 min. rust

>29,5

>27

>23

>19

30 min. werk – 30 min. rust

>30

>28

>24,5

>21

 

PREVENTIEMAATREGELEN

Op basis van alle resultaten moet de werkgever preventiemaatregelen voorzien.

Bijvoorbeeld:

                - technische zoals ventilatie- of afzuigsystemen

                - fysieke werkbelasting verlagen

                - alternatieve werkmethodes

                - arbeidsorganisatie of uurroosters aanpassen

                - aangepaste PBM

                - gratis verfrissende drank voorzien op de werkplaats

 

Indien u vragen hebt kunt u altijd terecht bij uw plaatselijke vakbondsafgevaardigde.

Geniet van de welverdiende vakantieperiode, het is de ideale oplaadmethode.

 

Meer info vind je op Fod WASO