Politie
Lettertypes/grootte

De tragische aanval op onze collega's slaat in als een bom. Raak één van ons en je raakt ons allemaal! Dit had niet mogen gebeuren! 

 Op 10 november 2022 sloeg het noodlot toe. Een man die gekend was, die zijn daad vooraf was komen aankondigen op het politiebureau, valt op een laffe manier twee collega's aan. De gevolgen kennen we. Een dode en een zwaar gewonde en onnoemlijk veel verdriet en ongeloof. Hoe kon dit gebeuren? Er zijn zoveel vragen die nog niet beantwoord zijn. Waarop we een antwoord eisen. Hier zijn verkeerde beslissingen genomen die in de toekomst niet meer genomen mogen worden. Misschien heeft justitie de regels gevolgd, volgens ons in elk geval de verkeerde. Dit is compleet verkeerd aangepakt en foutief ingeschat. De gevolgen bewijzen dit. 

Het feit dat justitie nog voor het onderzoek goed en wel opgestart is zijn onschuld komt verkondigen, zet alleen maar kwaad bloed. Er zijn zaken fout gelopen, met alle informatie die gekend was door de politie en het parket had dit anders aangepakt moeten worden. We hopen dat hieruit lessen geleerd worden zodat deze tragedie zich niet meer herhaalt. Voor Thomas is het te laat, we zijn hem kwijt. Nu moet er ruimte gemaakt worden om het verlies te verwerken. Want als je één van ons raakt dan raak je ons allemaal. Dit raakt dan ook alle politiemensen diep en laat bij iedereen sporen na. Die solidariteit is wat mensen overeind houdt in deze soms onmogelijke job. 

We verwachten dan ook een doorgedreven onderzoek van alle stappen bij alle actoren in dit verhaal. We willen weten wat er gedaan is en vooral wat er niet gedaan is. In elk geval moet de conclusie zijn dat wie dergelijke aangifte komt doen niet zomaar mag kunnen wegwandelen uit het ziekenhuis zonder een nieuwe evaluatie van de situatie. Het feit dat iemand vooraf komt zeggen dat hij iets gaat doen, toont absoluut niet aan dat hij het niet gaat doen. Dat is een fundamentele inschattingsfout. Dat is net zoals bij zelfdoding een foute inschatting die niet gemaakt mag worden. Ook daar denkt men soms dat wie het op voorhand aankondigt het zeker niet gaat doen. Dat is een inschattingsfout die een professionele organisatie niet zou mogen maken. Ook het parket niet.