Politie
Lettertypes/grootte

De ACOD stelde vast dat zieken, mensen met een arbeidsongeval en zwangeren gediscrimineerd werden. Zij werden namelijk uitgesloten van de mogelijkheid om 1u per week te sporten tijdens de uren. UNIA heeft ons standpunt bevestigd en dat hebben we ook laten horen aan de overheid.

De GPI 37 bis is de omzendbrief van de minister van binnelandse zaken die stelt dat het politiepersoneel gedurende 1 u per week mag sporten tijdens de uren. In de eerste versie van die omzendbrief werden de mensen die tijdelijk verminderde prestaties leveren omwille van ziekte, zwangerschap of een arbeidsongeval uitgesloten van deze gunst. Daar was de ACOD niet mee akkoord en we hebben deze discriminatie dan ook aangeklaagd.

Dat heeft resultaat opgeleverd, op het HOC 296 werd een nieuwe versie van de omzendbrief voorgelegd, waarin deze uitsluiting werd geschrapt. De uitsluiting was een directe discriminatie van deze personeelsleden. Het ging om een onderscheid dat niet gemotiveerd werd. Dat onderscheid was ook regelrecht in tegenstelling met de doelstelling van de omzendbrief. Met name het bevorderen van het welzijn en de gezondheid en het verbeteren van de balans werk-privé. Mensen die tijdelijk verminderde prestaties leveren omdat ze na een langdurige ziekte of arbeidsongeval weer komen werken zitten nog volop in hun genezingsproces. Voor hen is het zeker essentieel dat ze er alles aan doen om hun gezondheid weer te herstellen. Hetzelfde geldt voor de zwangere collega's. Wanneer hun gezondheid in gevaar komt en de arts oordeelt dat ze niet meer voltijds mogen werken is het ook voor hen belangrijk om in de mate van het mogelijke aan hun gezondheid te werken door te sporten.

Hoewel de maatregel niet afdwingbaar is en niet elke zone deze toepast, zien we dat naast de federale politie al heel wat zones hebben ingezien dat dit een win-win situatie is. Door te werken aan hun gezondheid worden mensen minder snel ziek. De investering in het personeel om ze 1 u per week te laten sporten betaald zich dan ook dubbel en dik terug door een daling van het absenteïsme. 

Wij zullen dan ook blijven ijveren om deze omzendbrief verplicht te laten toepassen in elke zone.