Politie
Lettertypes/grootte

We hebben al genoeg niet nagekomen beloftes gekregen. Eerst moet er effectief geld op tafel komen, dan pas zullen de acties stoppen. Goede intenties zijn prima, maar alleen met intenties komen we er niet.

 

 Maandag 22 november 2022:

Dat is de visie van het gemeenschappelijk front na het spoedoverleg op 22/11 met de minister van binnenlandse zaken. Geen woorden maar daden. We zullen actie blijven voeren tot het iets oplevert.

Dat we hiermee de burger moeten lastig vallen betreuren we, maar een andere manier om de politiek te doen luisteren is er niet. We gaan hinder blijven veroorzaken op de weg en dat over heel het land. Maar ook in de luchthaven blijven de acties doorgaan. Ook voor de havens en de waterwegen zijn acties in voorbereiding. 

Wij willen aan tafel gaan om een oplossing te zoeken, maar dat zal niet lukken als er geen geld op tafel komt.

De communicatie van het gemeenschappelijk front na het spoedoverleg:   pdf 211122 Spoedoverleg MBZ (108 KB)

Dinsdag 23 november 2022

Op dinsdag 23/11 was er opnieuw een overleg met de minister waarop ze verder heeft toe gelicht wat ze doet om uit de impasse te geraken. Dat is praten met de verenigingen die de steden en gemeenten vertegenwoordigen en met de partijen in de regering.

Maar er is nog steeds geen enkele beslissing genomen. Er is nog steeds niets toegezegd om een budget vrij te maken. De minister heeft nog steeds geen mandaat om te onderhandelen. De minister wil tegen volgende week maandag trachten een resultaat te halen.

Voor ons is er maar één conclusie mogelijk en dat is verder actie voeren!

Verslag van het overleg met de minister op 23 november:  pdf 211123 Gem Front overleg MBZ (93 KB)