Politie
Lettertypes/grootte

Al meer dan 4 jaar wordt er onderhandeld over de manier waarop nieuwe politie-inspecteurs geselecteerd moeten worden. De selectieprocedure duurt vaak veel te lang en mensen gaan te vaak met een slecht gevoel naar huis na de selectiecommissie. Daar komt vanaf half september verandering in.

Nieuwe selectieprocedure krijgt groen licht van de vakbonden.

In het onderhandelingscomité van 26 augustus 2021 gaven de vakbonden groen licht voor het starten van een nieuwe selectieprocedure voor de kandidaat inspecteurs vanaf half september 2021. Wie nu ingeschreven is zal nog de oude procedure volgen, maar wie na half september inschrijft komt in de nieuwe procedure terecht. In die procedure zijn er een aantal ingrijpende wijzigingen.

Het zal veel sneller gaan.

Al jaren krijgen we klachten van mensen die bij de politie willen en dan na hun inschrijving vaak maanden moeten wachten voor ze hun eerste proeven mogen afleggen. Het duurt dan vaak nog een jaar voro ze weten of ze al dan niet kunnen starten in de politieschool. dat is natuurlijk frustrerend en het is ook één van de factoren die maken dat het personeelstekort bij depolitie niet weggewerkt geraakt. Dat zal nu veranderen, de nieuwe procedure zou niet langer dan 18 weken mogen duren. Het inschrijven zal via een digitale tool gebeuren waar de kandidaten bij de inschrijving ook dadelijk zelf hun eerste proef kunnen vastleggen. Dat is één van de maatregelen die maken dat het sneller zal gaan. 

De selectiecommissie wordt afgeschaft.

Hoewel de selectiecommissie soms zeer goed werd georganiseerd waren er te veel klachten over commissies waar het wel foutliep. Daar werden mensen zodanig op de rooster gelegd dat je je echt moest afvragen of dat wel opportuun was en of het een meerwaarde had. Daarnaast bleek bij een audit ook dat heel wat proeven niet echt de meerwaarde opleverden die ze zouden moeten. Alle proeven werden gewikt en gewogen en er werd gekozen om naast de selectiecommissie ook de groepsproeven af te schaffen. Omdat ook die weinig meerwaarde hadden in vergelijking met de investering die ze vroegen. 

Er komen wel meer wetenschappellijk onderbouwde computertests en het interview in het kader van de persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgebreid. Er wordt ook vooropgesteld dat geen enkele kandidaat nog naar huis mag gaan met het gevoel dat hij met de grond gelijk gemaakt werd.

Ook de andere selectieprocesen worden aangepakt.

Zowel de externe selectie van de andere graden als de interne sociale promotie wordt op gelijkaardige manier hervormt. Een deel werd ook vandaag onderhandeld, de rest staat op de agenda van de komende onderhandelingscomités. Alle selecties moeten vlotter gaan en met testen die duidelijke resultaten geven.

Een nieuwe kans voor iedereen.

We hebben gepleit om iedereen opnieuw te laten inschrijven in de nieuwe selectieprocedure. ook de mensen die in de oude procedure al drie keer hebben meegedaan. De nieuwe selectiemethode laat immers toe om op een andere manier na te gaan of de vereiste competenties voldoende aanwezig zijn. Dat betekent niet dat het makkelijker geworden is. De eisen zijn nog steeds dezelfde. Een goede en tijdige voorbereiding op de proeven blijft dan ook essentieel. Zeker nu alle ssneller zal gaan moet je eigenlijk al van bij aanvang goed voorbereid zijn. Daarvoor kan je terecht bij de ACOD. Ben je lid van ACOD of ABVV dan kan je op de website www.acodlrb.be de contactgegevens vinden van de afgevaardigden van de politie, zij kunnen je in contact brengen met de juiste persoon.