Politie
Lettertypes/grootte

De sectorale onderhandelingen waren vorige maand stilgevallen toen de overheid liet verstaan dat ze niet meer budget zou kunnen vrijmaken om te voldoen aan de eisen van de vakorganisaties. De vakbonden hebben de minister nu gevraagd om hen te ontvangen in de Wetstraat met de bedoeling haar te overtuigen meer geld te zoeken en de onderhandelingen te hernemen met een nieuw voorstel en dat wilden de vakbonden niet onopgemerkt laten voorbijgaan.

Al 20 jaar lang is er geen loonsopslag geweest voor de politiemensen. Na 20 jaar van beloftes, die niet zijn nagekomen, hebben de vakbonden een duidelijk signaal gegeven aan de minister: we willen een loonsverhoging en we willen die nu. Daar had de minister begrip voor, in haar eigen beleidsnota laat ze immers duidelijk verstaan dat ze het beroep aantrekkelijker wil maken en ook iets wil doen aan de 20 jaar stand still.

Maar het voorstel dat op tafel kwam, was heel beperkt en toen we ook nog te horen kregen dat het een gedeelde verantwoordelijkheid was van de vakbonden dat er 20 jaar geen loonsopslag werd gegeven en dat we toch de indexsprongen hadden gehad, was de maat vol. De onderhandelingen zaten muurvast.

Omdat we de indruk hadden dat de ernst van de situatie niet doorgedrongen was bij de minister, wilden de vakbonden van het gemeenschappelijk front de minister nog eens duidelijk vertellen wat het probleem is en om dat niet onopgemerkt te laten voorbijgaan hebben we de boodschap gebracht als Sinterklaas.

We hebben de minister dit pamflet overhandigd dat uitlegt waarom we nu een algemene loonsverhoging eisen.