Politie
Lettertypes/grootte

De afgevaardigden van de ACOD hebben de afgelopen maanden sterk aangedrongen bij de minister van binnenlandse zaken om de politie prioritair te vaccineren tegen het Covid -19 virus. We hebben niet kunnen bekomen dat alle personeel prioritair gevaccineerd wordt, maar wel het personeel dat het meeste risico loopt.

Onze mensen moeten optreden wanneer burgers weigeren om de preventiemaatregelen te volgen, weigeren om hun masker te dragen, stiekem lock-down feestjes organiseren. Ze moeten dan vaak ook geweld gebruiken om die mensen die de regels niet willen respecteren duidelijk te maken dat het feestje afgelopen is, dat je niet in een winkelcentrum kan rondlopen met je masker op je kin. Dan kunnen ze de sociale afstand niet respecteren en bij die schermutseling met mensen zonder masker wordt vaak ook het eigen masker afgetrokken. Dat maakt dit optreden tegen mensen die de regels aan hun laars lappen risocovolle interventies.

Onze politiemensen treden op wanneer burgers de maatregelen ter voorkoming van het virus niet respecteren. Soms zijn die mensen hardleers en vraagt dat een fysieke interventie. De afgelopen maanden zijn dan ook heel wat collega's besmet geraakt. Onze mensen vrezen dan ook, dat ze door die besmetting zelf erstig ziek zouden kunnen worden of zonder dat ze weten dat ze besmet zijn hun collega's of hun gezin zouden besmetten. Ook bij de politie werken er oudere collega's en mensen met chronische aandoeningen die extra risico lopen. Voor ons genoeg redenen om te vragen dat onze mensen zo snel mogelijk een vaccin krijgen dat kan voorkomen dat ze ernstig ziek worden wanneer ze dan toch besmet geraken.

Want dat is wat het vaccin doet. Het kan niet voorkomen dat je besmet geraakt of ziek zou worden. Maar het kan wel voorkomen dat indien je toch besmet geraakt, je ernstig ziek zou worden. Maar niet alle politiemensen gaan prioritair een vaccin krijgen. Enkel wie aan vier voorwaarden voldoet krijgt nu prioritair het vaccin. Het gaat om mensen die op het terrein werken, in contact  met de burger en daarbij niet altijd de social distancing kunnen respecteren en daarbij ook niet altijd de preventiemaaatregelen kunnen volgen. Kortom mensen die op het terrein kans lopen te moeten gaan worstelen met mensen die de regels niet respecteren.

De politiemensen tussen 18 en 55 jaar oud zullen het Astra Zenica vacicn krijgen, wie ouder is krijgt een ander vaccin. We hopen dat we zo toch kunnen voorkomen dat we nog meer collega's verliezen aan het virus enkel omdat ze hun job doen en tijdens die job besmet zijn geraakt door mensen die de regels niet willen respecteren.