Politie
Lettertypes/grootte

De beveiligingsassisstenten van politie (BASP)  kunnen binnen de directie algemene beveiliging (DAB) mobiliteit maken naar andere eenheden van de DAB. De directie had opdracht gegeven om de BASP gedurende de opleiding die ze dan moeten volgen op dezelfde manier te verlonen als de aspiranten. Daar ging de ACOD niet mee akkoord.

 

De BASP (ex-VCKS) zijn de collega's die op 1 januari 2019 moesten overstappen van justitie naar de politie. Ze staan in voor de beveiliging van de hoven en rechtbanken binnen de DAB. Deze collega's zijn benoemd en bevoegd en kunnen intern mobiliteit maken naar een andere dienst binnen de DAB. Dan moeten zij wel een deel van de basisopleiding volgen die de beveiligingsagenten (BAGP) van de DAB moeten volgen. De BAGP worden aangenomen via een externe werving en hebben dus het statuut van aspirant tijdens hun opleiding. 

De directie heeft een eerste lichting BASP nu mobiliteit laten maken en hen gedetacheerd naar de school in Wilrijk. Het is de bedoeling hen bij te scholen met de kennis die nodig is om in die andere diensten van de DAB  te werken. Maar voor die BASP kan dat geen basisopleiding zijn lieten we de directeur weten. Op ons aandringen vroeg de directeur dan advies aan de juridische dienst van de federale politie. Die bevestigde nu ons standpunt.

De BASP die interne mobiliteit maken kunnen geen basisopleiding volgen.  Ze moeten beschouwd worden als gedetacheerd naar de school. Dat betekent met behoud van hun vergoedingen die ze kregen voor ze naar de school gedetacheerd werden. Daarbovenop krijgen ze nog een kleine maaltijd vergoeding en een km vergoeding indien de verplaatsing naar de school een extra afstand betekent in hun woon-werk verplaatsing. 

Een geslaagde tussenkomt van de ACOD dus. We wensen de BASP'ers die mobiliteit maakten en de BAGP die hun opleiding begonnen zijn veel succes.