Politie
Lettertypes/grootte

De minister wil de overdrachtsperiode voor het vakantieverlof van 2020 aanpassen. Het vakantieverlof van 2020 dat niet opgenomen kan worden voor het einde van het jaar 2020 zal niet zoals gebruikelijk opgenomen moeten worden voor 1 april 2021, maar voor 31 december 2021.

Daarmee zal de minister inspelen op de dagelijkse realiteit. De opeenvolgende jaren van terroristische dreiging gevolgd door de Covid pandemie en dat tegen een achtergrond van een groot personeelstekort maakt het voor onze mensen onmogelijk om hun vakantie op te nemen voor het einde van het jaar. Een periode waar eveneens weer op datzelfde personeel gerekend wordt om te zorgen dat de feestdagen veilig verlopen. Dat laatste zal dit jaar een heel andere betekenis krijgen dan de vorige jaren maar dat  betekent zeker niet dat er minder personeel nodig zal zijn.

De actuele situatie laat de minister dan ook weinig keuze. Wij zouden nochtans liever zien dat er wel voldoende personeel was en de mensen wel hun verlof konden nemen in het jaar dat het voorzien is. Daarom zullen we blijven eisen dat er meer personeel wordt aangenomen zodat de tekorten eindelijk weggewerkt kunnen worden. 

Naast de standaard overdracht van het verlof zijn er nog een aantal bijzondere situaties waarin mensen door ziekte of door zwangerschap hun verlof niet kunnen opnemen. Zodra de GPI verschijnt voegen we deze toe aan het artikel. Heb je nog vragen, aarzel dan niet om je lokale afgevaardigde aan te spreken. Of neem contact met de vaste afgevaardigde voor jou provincie. Je vindt hun contactgegevens op deze site.